Consultant Asistență Socială

Departamentul de Consiliere și Sprijin pentru Furnizarea Serviciilor de Asistență Socială (SAS)

Servicii personalizate de calitate pentru acreditarea furnizorilor de servicii sociale

În etapa actuală, o sporită cerință de a creea noi structuri, servicii și instrumente de sprijin pentru acordarea asistenței sociale se impune, dar este și favorizată de fluxul important de Fonduri Europene și din alte surse internaționale, în scopul sprijinirii ridicării standardelor de siguranță socială și în special a ajutorării grupurilor vulnerabile în România.

Consultanță acreditare pentru furnizori de servicii sociale

Pentru orice tip de organizație din România care furnizează sau dorește să furnizeze servicii la standarde de calitate certificată sau să beneficieze de finanțările europene pentru a înființa, acredita și dezvolta diversele tipuri de centre de asistență socială, am înființat recent Departamentul de Consiliere și Sprijin pentru Furnizarea Serviciilor de Asistență Socială (SAS). Acesta este special destinat să ofere întreaga paletă-suport pentru succesul procesului pe întregul parcurs de urmat din punct de vedere legal, administrativ și managerial.

În acest sens, Departamentul colaborează cu consultantul principal care deține o experiență de peste 7 ani în managementul serviciilor sociale și în domeniul implementării protecției sociale în unitățile specializate, acreditate/certificate oficial ca atare.

CONSULTANȚĂ

Centre destinate persoanelor vârstnice
Centre destinate persoanelor fără adăpost
Centre rezidentiale destinate tinerilor care au părăsit sistemul de protecție al copilului și altor categorii de persoane adulte
Cantine sociale
Centre îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice
Centre de zi destinate persoanelor adulte

Coordonatorul furnizării serviciilor departamentului este Elena BRÂNZEA, licențiată în Asistență Socială – Universitatea București, membră a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, precum și absolventă de studii de drept la Universitatea Titu Maiorescu.

Cu o experiență de peste 6 ani în acreditarea, re-acreditarea și consilierea furnizorilor de servicii pentru căminele destinate persoanelor vârstnice, Consultant Elena BRÂNZEA este în măsură să reprezintă și să rezolve în mod operativ și calitativ toate aspectele legale, procedurale și birocratice referitoare la aplicarea în practică a Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.


Tipuri de servicii/activități necesare acreditării organizațiilor interesate

 • Centru de zi pentru copii cu dizabilități
 • Case de tip familial
 • Locuințe protejate
 • Cămin pentru persoane vârstnice
 • Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor de vârsta a treia
 • Cantină socială
 • Centru de îngrijire și asistență a adulților

Portofoliu de experiență

Colaborări, printre altele, cu:

 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale
 • Asociația Dragomir House
 • Asociația Sora Med
 • Asociația Casa Speranței Anacris
 • Fundația Duras
 • S.C Casa Dany &Ionuț S.R.L

Consultanță pentru următoarele tipuri de servicii furnizate

 • Informare și consiliere prealabilă acreditării organizațiilor ca furnizori de servicii sociale
 • Acreditarea furnizorilor de servicii sociale
 • Licențiere provizorie / definitivă pentru furnizorii de servicii sociale
 • Obținerea claselor de calitate
 • Asigurarea conformității și calității managementului referitor la implementarea măsurilor solicitate de Inspecția Socială
 • Formularea cererilor pentru obținerea subvențiilor cf. Legii 34/1998
 • Alte documente-cheie necesare furnizorilor de asistență socială:
  • plan strategic,
  • regulament intern de funcționare,
  • cod de etică,
  • organigramă,
  • manual de proceduri,
  • ghidul beneficiarului,
  • dosar personal al beneficiarilor,
  • întocmirea raportului anual de activitate,
  • plan de instruire și formare a personalului,
  • contract de acordare a serviciilor sociale etc.

Serviciile propuse de noi sunt la cel mai bun raport cost-calitate și negociabile cu fiecare organizație solicitantă în parte.


Contact

Pentru cei interesați să solicite consultanță:

Telefon: 0721.363.112

E-mail: sas@houseofeurope.ro