”Oportunități și perspective rezultate din aplicarea Planului de Redresare UE și a Pactului Ecologic European în România”

Reuniune Tehnică de Lucru – Casa Academiei Române, vineri 19 iunie 2020 (orele 11.0-13.30)

În scopul realizării tranziției ecologice a Uniunii Europene, așa-numitul ”Acord Verde”, adoptat de UE spre a sprijini atingerea obiectivului ”neutralității climatice până în 2050”, României i-au fost repartizate peste 720 de milioane euro, din totalul de 7,5 miliarde de euro, care vor fi direcționate pentru reconversia zonelor miniere din Gorj și Valea Jiului. Conform Radio France Internationale, totuși, există îndoieli cu privire la capacitatea decidenților, în special locali, ca acestea ”să furnizeze proiecte sofisticate, care să poată antrena multiple fonduri, inclusiv private”, atunci când este vorba îndeosebi de Banca Europeană de Investiții.

Pe de altă parte, alte 33 miliarde euro urmează să fie destinate în mod special României, dar doar în baza prezentării unui planuri strategice sectoriale, pe care, până în prezent, ministerele nu le-au avansat la Bruxelles.

În acest context, precum și al transpunerii Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), din care România face parte, prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română (2012), mediului academic și de afaceri i se propune conlucrarea cu sectorul public pentru ca fondurile europene în cauză să fie cât mai înțelept și eficient utilizate.

În virtutea bunei cooperări cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate – INCE și prin Institutul de Cercetări Juridice, în ziua de vineri, 19 iunie 2020 (orele 11.30-13.30) va avea loc o reuniune tehnică de lucru la sediul Casei Academiei Române (Calea 13 Septembrie nr 13). Prin instituțiile invitate se numără: Ministerul Afacerilor Externe, Academia Română, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea Spiru Haret, INACO, INCDMTM, INCD Protecția Mediului, IRCEM CLuj Napoca, URBASOFIA, etc.

La deschiderea discuțiilor, CIO-SUERD va face o scurtă prezentare a documentelor avansate de Comisia Europeană în vederea stimulării dezbaterii ulterioare. La finalul reuniunii, va fi supus atenției Acordul de Parteneriat destinat accesării, în sistem consorțiu, a diverselor finanțări disponibile în acest context și al altor parteneriate de tip transnațional, de pildă cu camere de comerț din state membre sau partenere UE.

Accesul se va face pe bază de invitație nominală, în urma confirmării din partea organizatorilor. Informații suplimentare pot fi solicitate în scris la adresa de e-mail: ciosuerd@gmail.com

Pentru conformitate,

CIO-SUERD ”Jean Bart”

c/o EUROLINK-Casa Europei

avatar

About

Secretary

View all posts by