PRESS RELEASES - European Conference on Competition

EUROLINK - House of EuropeRomana

 

CONSTANTA, 7-10 octombrie 2004

Conferinta Europeana in domeniul Concurentei si Competitivitatii

European Conference in the field of Competition and Competitivness

CONSTANTA, 7-10 October 2004

English


 

PRESS RELEASES

 

EVENIMENT EUROPEAN:

LANSAREA PLATFORMEI CENTRAL EUROPENE pentru

CONCURENTA LOIALA si TRANSPARENTA (CEFTAC)

  ~ Comunicat de Presa ~

 

(Bucuresti, 12 octombrie 2004)

 

PETROM SA - Sponsor principal

Philip Morris - Romania

Astral SA

3M

 

 

Sub auspiciile si cu sprijinul Programului PHARE, va informam ca, in urma primei editii a Conferintei Europene in domeniul Concurentei si Competitivitatii (Constanta, 7-10 octombrie 2004), Casa Europei “EUROLINK” din Bucuresti, a lansat Platforma CEFTAC (Central-European Advocacy for a Fair and Transparent Competition), destinata – dupa cum o arata si numele –intensificarii fluxului de informatii, comunicare, consultare reciproca, dezbatere si stimularea participarii la proiecte comune, in cadru central-european, a organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, organizatiilor patronale, asociatiilor profesionale si companiilor interesate de imbunatatirea mediului concurential si de cresterea performantei economice in contextul Pietei Unice europene si la nivelul competitiei globale.

 

Mentionam ca lansarea acestei Platforme virtuale a avut loc imediat dupa prezentarea Raportului de Tara al Comisiei Europene, document care a suscitat o larga dezbatere in mass-media si care a reliefat punctele slabe si prioritatile esentiale ce stau inca in fata economiei romanesti, in vederea indeplinirii criteriilor de aderare si incheierii cu succes si la timp a negocierilor pentru Capitolul Concurenta cu Uniunea Europeana. Evenimentul a fost onorat de prezenta reprezentantei oficiale a Comisarului European in domeniul Concurentei, Dna Maria-Blanca Rodriguez-Galindo (Director Relatii Internationale al DG Concurenta al Comisiei Europene), Directorul Diviziei Politici Investitionale al Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD), Dna Marie-France Houde, reprezentanti ai autoritatilor de concurenta din Statele Membre ale UE, inalti diplomati din partea ambasadelor Frantei si Republicii Ungare in Romania, iar din partea Consiliului Concurentei din Romania, de Dl Presedinte Mihai Berinde si Dl Vicepresedinte George Musliu.   

 

Organizatiile afiliate la aceasta platforma virtuala vor face parte integranta din Reteaua Central-Europeana, menita sa faciliteze schimbul de informatii, asistenta mutuala, consultanta solicitata si bune practici in domeniul concurentei si competitivitatii economice; vor putea prezenta preocuparile acestora in vederea combaterii practicilor monopoliste ilegale, prevenirii si solutionarii litigiilor legate de concurenta neloiala, inclusiv prezente prin practicile contrafacerii marcilor, nerespectarea regimului inventiilor, furtul bazelor de date, deturnarea clientelei, publicitatea inselatoare etc.; vor  beneficia de ultimele noutati legislative si oportunitati de training; vor participa la dezbateri si schimburi de experiente destinate aplicarii in practica a reglementarilor europene ale regimului concurentei; se vor putea implica in proiecte regionale si europene, dedicate cresterii competitivitatii produselor si serviciilor proprii, in cadrul unei sporite transparente a informatiei; vor identifica obiective comune pentru a-si reprezenta mai bine interesele in raport cu factorii decizionali si de reglementare la nivel national si din cadrul institutiilor europene specializate.

 

Atat dezvoltarea Platformei CEFTAC, cat si derularea intregului proiect, se bucura de sprijinul direct al Consiliului Concurentei din Romania si al Directoratului General Concurenta al Comisiei Europene. De asemenea, in cadrul Consortiului fac parte, ca parteneri oficiali, Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Camera de Comert Britanico-Romana, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Comunicatiilor (ANRC), Asociatia Nationala a Providerilor de Servicii Internet (ANISP) si revista Comunicatii Mobile.

 

Organizatiile si companiile interesate sa solicite informatii, sa prezinte sugestii, sa ofere recomandari si sa beneficieze de consultanta juridica gratuita in domeniul reglementarii si aplicarii principiilor si normelor concurentei, precum si al cresterii competitivitatii produselor si serviciilor proprii, se pot adresa Secretariatului Consortiului Organizatoric la e-mail.

 

Pentru conformitate,

 

Secretariatul Consortiului Organizatoric al Proiectului european PHARE

“Central European Experiences of Implementation of the Acquis Communautaire in the field of Competition on the European Single Market”

 

 

 

PERSONALITATEA ANULUI pentru o ROMANIE EUROPEANA – Editia 2004

 

Casa Europei „EUROLINK” din Bucuresti, organizatie neguvernamentala, membra in reteaua Institutului de Educatie Internationala (IIE) si a retelei caselor si academiilor europene, decerneaza anual distinctia „Personalitatea Anului pentru o Romanie Europeana”.

 

In acest an, decernarea acestei distinctii a Casei Europei „EUROLINK” din Bucuresti a avut ca laureati urmatoarele personalitati romanesti si europene care au adus o contributie exemplara, fiecare in domeniul sau de activitate, in favoarea aproprierii societatii romanesti de principiile, valorile si standardele europene, precum si pentru promovarea schimburilor de experienta si de contacte umane intre Romania si Uniunea Europeana:

 

-         Dl Mario MONTI – Comisarul european pentru Concurenta – Comisia Europeana;

-         Dl Pieter Van WOLTHERS – Ambasadorul Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti;

-         Dl Giuseppe MERLO – Presedintele Bancii Unicredit - Romania

-         Dl Peter IMRE – Corporate Affairs Manager al Companiei Philip Morris in Romania;

-         Dna Andreea ROSCA – Redactor Sef al revistei “Capital”, Grupul de Presa Ringier

-         Dl Mihai DARABAN – Presedintele Camerei de Comert, industrie, Navigatie si Agricultura a Judetului Constanta, Prim Vicepresedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. 

 

Distinctiile amintite constau dintr-o placheta si o diploma de excelenta, si au fost inmanate in cadrul unei Ceremonii de Gala, desfasurata in seara zilei de 8 octombrie, cu sprijinul Primariei Municipiului Constanta, in saloanele Cazinoului din Constanta, in numele Consiliului Director al Casei Europei, de Dl Sever AVRAM, Presedinte executiv. Amfitrionul Galei a fost prezentatorul postului de televiziune Realitatea TV, Dl Cristian NITA. La festivitate au luat parte invitatii de onoare in cadrul Conferintei Europen in domeniul concurentei, reprezentanti ai Comisiei Europene, OECD, ai autoritatilor centrale de concurenta din Romania si UE, diplomati, reprezentanti ai comunitatii de afaceri, numerosi jurnalisti acreditati la Constanta.

 

Prezentarea Galei, precum si a motivatiilor decernarii distinctiilor vor fi facute publice pe pagina de internet a Casei Europei. 

 

Pentru conformitate,

 

Departamentul de Relatii Publice

EUROLINK – Casa Europei


 

EUROPEAN EVENT:

The LAUNCHING of the CENTRAL EUROPEAN PLATFORM

for a FAIR and TRANSPARENT COMPETITION (CEFTAC)

~ Press Statement ~

(Bucharest, 12 October 2004)

 

PETROM SA - Main Sponsor

Philip Morris - Romania

Astral SA

3M

 

  

under the aegis and the support of the PHARE Programme, fallowing the first edition of the European Conference in the field of Competition and Competitiveness (Constanta, 7-10 October 2004),sponsored by PETROM S.A., PHILIP MORRIS Comp., ASTRAL communication firm and 3M,  the House of Europe “EUROLINK” in Bucharest launched the virtual CEFTAC Platform (Central-European Advocacy for a Fair and Transparent Competition), aimed – as it is called itself – to increasing the flow of information, communications, mutual consultancy, debates and to stimulate the participation of motivated governmental and non-governmental organisations, employer confederations and professional associations and companies to common projects within Central European framework. CEFTAC is also dedicated to support the improving of the competition environment and the growing the economic performance in the context of the European Single Market and at the level of global competition.

 

The launching of this Platform took place immediately after the publication of the Country Report of the European Commission, document which was largely commented in the media and stressed the weak points and the essential priorities of the Romanian economy in view of fulfilling the accession criteria and the successful closing and in time of the negotiations with EU for the Competition Chapter.  The event was honoured by the presence of the official representative of the acting European Commissioner for Competition, Mrs. Maria Blanca RODRIGUEZ-GALINDO (Head of the Unit International Relations of DG Competition), the Director of the Investment Policies Review Division   within OCDE (Paris), Mrs. Marie France HOUDE, representatives of competition authorities within Member States, diplomats on the behalf of the embassies of France and Hungary, as well as, on the behalf of the Romanian Completion Council, by the President Mihai BERINDE and the Vicepresident George MUSLIU, both Secretaries of State.

 

The affiliated organisations to this Platform will be part of a central European network, able to facilitate the exchange of information, the mutual assistance, the solicited consultancy and good practices  in the field of economic competition and competitiveness; will be allowed to present their concerning view of combating the trust practices, the prevention and resolution  of conflicts related to the unfair competition; will benefit of the latest legislative news and training opportunities; will participate to debates and exchanges of experience aimed to implement the European regulations in the field of competition; will be involve within regional and European projects in view of increasing the competitiveness of their products and services through a maximization of the transparency; will identify common objectives for a better representation of their interests in relation with the decision makers and regulation bodies at national level and within the European specialized institutions.

 

Both the development of the CEFTAC Platform and the deployment of the whole project enjoy of the direct support of the Romanian Competition Council and of the DG Competition of the European Commission. Also, within the Organising Consortium, as official partners, take part the Romanian Chamber of Commerce , the British- Romanian Chamber of Commerce, the National Authority of Regulation in the field of Communications (ANRC), the National Association of Internet Service Providers (ANISP) and the magazine “Comunicatii Mobile”.

 

For more information, suggestions, recommendations and so on, the interested organisations and companies may address their messages to the Secretariat of the Project at the e-mail address.

 

the Secretariat of the Organizing Consortium of the PHARE Project

“Central European Experiences of Implementation of the Acquis Communautaire in the field of Competition on the European Single Market”

 

 

THE PERSONALITY OF THE YEAR FOR A EUROPEAN ROMANIA

2004 Edition

 

 

The EUROLINK - House of Europe in Bucharest, non-governmental organisation founded in 1997, Member of the Institute of International Education network (IIE) and of the Europe houses and academies European network, is annually awarding – since the year 2001 - the Distinction „Personality of the Year for a European Romania”.

 

This year, the awards were given to Romanian and European personalities which exemplarily contributed, each of them in their own field of activity, to rending closer the Romanian society to the European principles, values and standards, as well as fulfilling of more intense exchange of experience and persons between Romania and the European Union:

 

-         H. E. Mr. Mario MONTI – European Commissioner for Competition – European Commission;

-         H. E. Mr. Pieter Jan WOLTHERS – Ambassador of the Netherands in Romania;

-         Mr. Giuseppe MERLO – President of Unicredit Bank - Romania

-         Mr. Peter IMRE – Corporate Affairs Manager of Philip Morris Company, Romania;

-         Mrs. Andreea ROSCA – Editor in Chief of the weekly magazine “Capital”, Ringier Press Group

-         Mr. Mihai DARABAN – President of the Chamber of Commerce, Industries, Agriculture and Navigation of Constanta County, PrimVicepresident of the Romanian Chamber of Commerce and Industries. 

 

The above-mentioned distinctions consist of a medal and a Diploma of Excellence, and they were handled, on the behalf of the Bord of  EUROLINK – House of Europe, by the Executive President Mr. Sever AVRAM, within a Ceremony Gala deployed in the evening of 8 October 2004, in the Halls of Constanta Cazino. The host of the Gala was Mr. Cristian NIŢĂ from Realitatea TV channel.  The Ceremony gathered together the participants and guests of the European Conference on Competition, representatives of the European Commission, OCDE, competition authorities from Romania and EU, diplomats, representatives of the business sector and numerous journalists from Constanta.

 

Detailed information about the Gala Ceremony, including a full version of the motivations of the distinctions will soon be available on the website of the House of Europe.

 

For conformity,

 

Public Relations Department

EUROLINK –  House of Europe

 


LARGA PARTICIPARE EUROPEANA la

CONFERINTA CONCURENTEI si COMPETITIVITATII de la Constanta

- Firmele romanesti se codesc sa se imbarce in trenul spre PIATA UNICA -

 ~Comunicat de presa ~

( Bucuresti, 27 septembrie 2004)

Pregatirile consacrate organizarii primei Conferinte Europene in domeniul Concurentei si Competitivitatii, organizate in Romania, ce se va desfasura sub auspiciile si cu sprijinul Uniunii Europene, la Constanta, la Complexul hotelier OXFORD, 7-10 octombrie 2004, in paralel cu editia I a Salonului Central European al Concurentei, sunt in plina desfasurare.

Intrucat acest eveniment european are loc in ziua succesiva prezentarii Raportului de tara al Comisiei Europene, Conferinta atrage un interes din ce in ce mai mare indeosebi din partea expertilor din vechile State Membre ale UE, ca si din randul noilor tari membre care si-au exprimat interesul de a vedea in ce mod si in ce conditii va reusi Romania sa incheie negocierea Capitolului CONCURENTA cu Uniunea Europeana. Din acest unghi de vedere, exista cel putin doua moduri de justificare a interesului pentru dezbaterile care vor avea loc pe litoralul Marii Negre: temerile legate de consecintele decalajului de viteza al adaptarii economiei romanesti in raport cu restul economiilor deja in curs de integrare pe Piata Unica; retineri fata de intrarea in joc cu avantajele de rigoare ale unui mare competitor in anumite domenii deja disputate (agricultura, turism, servicii,  tehnologiile avansate de comunicare).

De aceea, participarea externa, ale carei confirmari se innoiesc zilnic, se dovedeste extrem de interesanta. Mentionam aici urmatoarele personalitati: Emil  Paulis - Director Departament Politici si Sprijin Strategic – Comisia Europeana, Maria Blanca Rodriguez Galindo – Sef Relatii Internationale al DG Concurenta – Comisia Europeana, Marie-France HOUDE – Sef Politici Investitionale – OECD, Giovanni NAPOLITANO – Autoritatea Italiana de Concurenta, Peter Marschall – General Manager – EU TOP Lobby Company, Dr. Oliver Knipping - Deutsche Telekom Foundation, Torge Hamkens – Expert Natiunile Unite, Geneva, Dr. Benedek Tamas – Foundation for Market Economy, Budapesta,  Gabor  Szoboszlay  - Autoritatea Ungara de Concurenta. Consiliul Concurentei va participa la nivelul Dlui Presedinte Mihai Berinde si al Dlui Vicepresedinte Gheorghe Musliu, alaturi de o echipa de 5 directori si inspectori pe domenii din cadrul Consiliului Concurentei. De asemenea, statele nou intrate in UE si Statele Candidate vor fi reprezentate, existand deja confirmari din Slovacia, Ungaria, Letonia si Bulgaria.

De asemenea, reprezentanta companiei Philip Morris in Romania a decis sa sprijine direct organizarea Conferintei Europene.

Pe de alta parte, in cadrul emisiunii speciale dedicate tehnologiilor de comunicare a posturilor de radio din reteaua nationala MIX FM, a avut loc vineri, 24 septembrie, o masa rotunda la care au participat Dna Secretar de Stat Alexandrina Hartan, Vicepresedintele al ANRC si Dl Sever Avram, Presedintele Casei Europei, coordonatorul proiectului PHARE, in cadrul caruia se va desfasura Conferinta Europeana in domeniul Concurentei.

Cu toate acestea, in pofida unei foarte importante participari europene si a prezentei companiilor multinationale de varf cu sediul in Romania, firmele romanesti nu par sa inteleaga sansa si semnificatia acestei reuniuni internationale, care ar putea sa impulsioneze modul de aplicare in practica a politicilor oficiale de combatere a practicilor monopoliste, concurentei neloiale si lipsei de transparenta, criticate de Uniunea Europeana ca fiind inca prezente pe piata romaneasca, in forme manifeste sau voalate.

In acest context, reamintim celor interesati ca am prelungit perioada de inscrieri pana in data 30 septembrie a.c. Alte detalii legate de organizarea acestui eveniment european se afla pe pagina de internet a Casei Europei, iar informatii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail sau la telefon: 230.49.97 (zilnic, intre orele 10:00 – 14:30).

Secretariatul Consortiului Organizatoric al Conferintei Europene


COMPANIILE ROMANESTI in fata COMPETITIEI EUROPENE

Comunicat de presa

(Bucuresti, 21 septembrie)

Ultima conferinta de presa a Delegatiei Comisiei Europne in Romania a adus in atentia opiniei publice din nou problema nepregatirii economiei si mediului de afaceri autohton in privinta capacitatii acestora de a face fata pe noua Piata Unica europeana extinsa, in special din punctul de vedere al aplicarii in practica a principiilor, orientarilor, normelor si rigorilor in materie de respectare a regimului  concurentei, ca si a cultivarii unei veritabile culturi concurentiale in mediul economic. Desigur, aceasta responsabilitate incumba, cel putin in egala masura, si autoritatilor centrale si judetene de reglementare si control, nu putine la numar si cu o retea intinsa deja in toata tara.

Pana in prezent, in randul societatii civile, nu s-au manifestat pana acum un interes si o actiune concertata pentru a aduce in atentie aceasta spinoasa problematica, care ar trebui sa-i  intereseze nu numai pe oamenii politici, economisti sau confederatiile patronale, ci si toate organizatiile preocupate de insanatosirea climatului pietei muncii, ridicarea standardelor de calitate si de protectie a consumatorilor, de oportunitatile de afirmare profesionala ale noilor generatii.

Intr-adevar, au fost organizate multe seminarii sau reuniunii simandicoase pe aceasta tema, in ultima vreme, dar nu s-a realizat inca o dezbatere autentica, cu cartile pe masa, pentru ca toti cei implicati sa-si asume responsabilitatile ce le revin in propria arie de activitate. Exista numeroase frustrari cu privire la calitatea produselor si serviciilor romanesti sau a deficitului la export al Romaniei, dar componenta educationala, de informare, comunicare si lobby in domeniu continua sa fie tratate preponderent in mod diletant sau festivist. Indiferent de culoarea politica a guvernului, problematica cresterii gradului de cultura concurentiala, printr-o cooperare mai stransa intre Consiliul Concurentei, ca organism independent de reglementare si control, pe de-o parte, si organizatiile societatii civile, ale oamenilor de afaceri si managerilor, in special, pe de alta parte, a devenit si trabuie sa devina o linie de forta pentru o schimbare de profunzime a situatiei actuale in privinta manifestarii unei concurente loiale, transparente si a unei competitivitati sporite a pietei autohtone.

Tocmai in aceasta lumina, va reamintim importanta deosebita pe care o putem genera prin valorizarea Conferinte Europene in domeniul Concurentei si Competitivitatii, ce se va desfasura sub auspiciile si cu sprijinul Uniunii Europene, la Constanta, Complex hotelier OXFORD, 7-10 octombrie 2004, in paralel cu editia I a Salonului Central European al Concurentei.

Lucrarile propriu-zise se vor desfasura in sesiuni plenare si pe cinci ateliere de lucru, intr-o modalitate interactiva, care combina prezentarea punctelor de vedere oficiale, dezbateri, jocuri de simulare etc., in limbile romana si engleza. Tematica atelierelor de lucru se refera la: rolul autoritatilor in domeniu in procesul de liberalizare a pietelor; controlul fuziunilor intre companii si procedurile privind notificarea si investigarea acestor cazuri; liberalizarea sectoarelor monopoliste si problematica demonopolizarii, indeosebi in domeniile telecomunicatiilor, energiei, gazului, dar si a serviciilor financiare, bancare si de asigurari; rolul camerelor de comert romanesti si bilaterale, al asociatiilor investitorilor si antreprenorilor in protejarea unei concurente reale si al promovarii culturii concurentiale; strategiile de comunicare si lobby ale noilor grupuri central-europene de interese, inainte si dupa aderarea la UE.

Cu concursul partenerilor pe plan local si regional, in special al Primariei Municipiului Constanta, Consiliului Judetean Constanta si al Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura a Judetului Constanta, Conferinta va gazdui editia intai a Salonului Concurentei si Competitiei Central Europene, la care sunt invitate sa participe companiile nationale si internationale, organizatiile patronale si asociatiile profesionale care activeaza in Romania, preocupate de imbunatatirea climatului concurential si de combaterea practicilor monopoliste, ultre-protectioniste abuzive care afecteaza dinamica mediului de afaceri din Romania si interesul investitorilor straini de anvergura pentru implicarea in economia romaneasca.

Conferinta si Salonul Central European se vor bucura de prezenta unor Inalti Reprezentanti ai Comisiei Europene, Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD), Autoritatii Italiene pentru Concurenta, Departamentului Concurenta si Protectia Consumatorilor al UNCTAD, iar lucrarile pe sectiuni vor fi moderate de experimentati traineri si consultanti in domeniu din Uniunea Europeana si din partea Consiliului Concurentei din Romania si al altor importante institutii partenere.

Participarea companiilor si organizatiilor interesate se poate face prin supunerea Formularului de Inscriere de pe pagina de internet in atentia Comitetului de Selectie al Conferintei, iar decizia  va va fi comunicata pana cel tarziu data de 1 octombrie a.c. Conditiile de participare si costurile aferente sunt prezentate pe pagina de internet. Participarea Dvs la Conferinta Europeana va asigura toate serviciile de ospitalitate si participarea la vizitele si receptiile oficiale.

Pentru conformitate,

Secretariatul Consortiului de Organizare  


PREGATIREA MEDIULUI de AFACERI ROMANESC pentru

COMPETITIA pe noua PIATA EUROPEANA

 ~ Conferinta Europeana si Salonul Central European al Concurentei ~

Hotel Oxford, Constanta, 7-10 octombrie 2004

 

COMUNICAT DE PRESA

(Bucuresti, 17 septembrie 2004)

 

La cererea mai multor companii si organizatii, interesate de participarea la Conferinta Europeana in domeniul Concurentei si Competitivitatii si la Salonul Central European al Concurentei, care se vor desfasura in perioada 7-10 octombrie 2004 la complexul hotelier OFXORD din Constanta, avem placerea sa va reamintim ca perioada de inscriere, atat pentru participarea individuala, cat si pentru participarea corporativa sau cu stand special in cadrul Salonului, expira in data de 27 septembrie a.c.

 

Majoritatea organismelor de presa scrisa, audio si video in domeniul afacerilor sunt invitate sa reflecteze desfasurarea si rezultatele manifestarii prezentate in Conferinta de Presa finala.

 

Aceasta conferinta este un eveniment complex, menit sa ajute in clarificarea unor chestiuni vitale, specifice etapei actuale de pre-aderare si integrare a Romaniei in Uniunea Europeana, ca de pilda: cum vor functiona in practica noile reglementari europene, legate de respectarea regimului unei concurente loiale si benefice atat agentilor economici, cat si beneficiarilor si consumatorilor din cadrul noii Piete Unice largite sau cum ne putem insusi tehnicile occidentale de lobby pentru a putea influenta pozitiv deciziile institutiilor europene cu privire la oferta pietei romanesti.

 

Prin standurile speciale ale Salonului Central European al Concurentei va exista posibilitatea, de exemplu, de prezentare a portofoliul de realizari al companiilor participante si chiar organizarea de  promotii ale noilor produse/servicii ale acestora, precum si sa se produca schimburi de experienta, incheierea de parteneriate si formarea unor prime Grupuri de Interese pe domenii de activitate, conform modelului UE, cu reprezentare la Bruxelles.

 

Conferinta si Salonul Central European se vor bucura de prezenta unor Inalti Reprezentanti ai Comisiei Europene, Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD), Autoritatii Italiene pentru Concurenta, Departamentului Concurenta si Protectia Consumatorilor al UNCTAD, iar lucrarile pe sectiuni vor fi moderate de experimentati traineri si consultanti in domeniu din Uniunea Europeana si din partea Consiliului Concurentei din Romania si al altor importante institutii partenere.

 

Cu ocazia evenimentului va fi inagurata, de asemenea, prima platforma virtuala, denumita Central European Advocacy for a Fair and Transparent Competition (CEFTAC), destinata facilitarii in cadru regional a fluxurilor de informare, comunicare, advocacy, consiliere si de stimulare a dezbaterii temelor legate de competitie economica si regimul/dreptul concurentei.

 

Printre avantajele concrete ale afilierii la platforma CEFTAC se numara: facilitarea schimbului de informatii, asistenta mutuala, consultanta solicitata si bune practici, cu sprijinul Comisiei Europene, precum si oferirea de rapoarte periodice, anunturi si comunicate de presa asupra prevenirii si solutionarii conflictelor si litigiilor legate de concurenta neloiala, contrafacerea marcilor, publicitatea inselatoare din spatiul noilor Tari Membre ale UE.

 

Lista pentru companiile interesate sa se alature ca Sponsor Oficial al Conferintei sau al Salonului Central European al Concurentei ramane deschisa. Alternativ, exista doua formule de participare:

Participarea Dvs la Conferinta Europeana va asigura: mese, cazare, excursii, vizite, transport local,  3 receptii, participare la Gala premiilor Casei Europei de la Cazinoul Constanta, degustare de vinuri la Vie Vin MURFATLAR servicii facilitati -club, salon masaj- relaxare etc. Confirmarea participarii se va face in scris, pana cel tarziu data de 1 octombrie a.c.

 

Va rugam sa aveti in vedere ca numarul locurilor pentru participantii romani este limitat, in functie de termenii de referinta ai programului PHARE Small Projects si, din acest motiv, va rugam sa perfectati formalitatile de participare pana cel tarziu la data de 27 septembrie a.c.

 

Alte detalii legate de organizarea acestui eveniment european se afla pe pagina de internet a Casei Europei, iar informatii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail sau la telefon: 230.49.97 (zilnic, intre orele 10:00 – 14:30).

 

Secretariatul Consortiului Organizatoric al Conferintei Europene

 

 


CONCURENTA EUROPEANA si COMPETITIVITATEA FIRMELOR
pe noua PIATA UNICA EUROPEANA
~ prima Conferinta Europeana organizata de Romania ~

Noutati pe scurt: Pregatirea editiei I a Salonului Central-European al Concurentei (Constanta, 7-10 octombrie 2004); Holdingul german EUTOP Group, specializat in reprezentarea si lobby-ul de business cu instituitiile UE se alatura ca sponsor oficial; Presedintele Camerei de Comert Britanico-Romane, Dl Guy BUROW si Dl Avocat Sorin DAVID care reprezinta firma de avocatura a Grupului international PriceWaterhouseCoopers se alatura grupului de moderatori ai Conferintei Europene; prima Platforma Central-Europeana de Advocacy in favoarea Concurentei Loiale si Transparente in cadrul noii Piete Unice extinse (CEFTAC).

COMUNICAT de PRESA

(Bucuresti, 28 august 2004)

Negocierea in curs a Capitolului “Concurenta” intre Romania si Uniunea Europeana continua sa fie problematica atat din punctul de vedere al transpunerii in practica a politicilor promovate de autoritatile centrale romane si a a reglementarilor si standardelor comunitare deja adoptate in domeniul competitiei economice, cat si din acela al maturizarii si adaptarii mediului autohton de afaceri pentru momentul cuplarii depline la trenul Pietei Unice Europene extinse. In conditiile in care recente studii stiintifice au evidentiat ca aproximativ 75-80% din firmele cu capital romanesc vor disparea sau vor intra in lichidare dupa momentul aderarii la UE, prevazut pentru ianuarie 2007, aplicarea in practica a principiilor, orientarilor, normelor si rigorilor in materie de respectare a regimului  concurentei, ca si a cultivarii unei veritabile culturi concurentiale in mediul economic devine “nodul gordian al intregului proces de integrare a Romaniei.

In acest context, Consortiul organizatoric al primei Conferinte Europene in domeniul Concuentei si Competitivitatii in Europa Centrala va reaminteste ca acest eveniment va avea loc la Constanta in ajunul marcarii si in Romania a Zilei Europene a Concurentei, in perioada 7-10 octombrie, cu sprijinul Uniunii Europene. Organizatorul principal este Centrul REGENT (Regional Centre for the Public Authorities – NGO Partnership in Central and South-Eastern Europe) al Casei Europei - EUROLINK din Bucuresti, care a cooptat drept parteneri importante institutii si organizatii in domeniu: Consiliul Concurentei din Romania, Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, Camera de Comert Britanico-Romana, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANRC), Asociatia Nationala a Providerilor de Servicii Internet (ANISP), revista Comunicatii Mobile, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura a Judetului Constanta, Consiliul Judetean Constanta, Primaria Municipiului Constanta si Agentia Central European Consulting – Government Relations.

Pana in prezent, si-au exprimat deja interesul de a sprijini desfasurarea acestui eveniment public si sa isi desemneze reprezentanti la lucrarile ce vor avea loc la Complexul hotelier OXFORD, importante companii precum: Unilever Romania, Brau Union, Coca Cola HBC, Compania de Bere Romania, Coca - Cola Romania, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Nestle Romania, A&D Pharma si Cabinetul de Avocatura al Grupului PriceWaterHouseCoppers, “David & Baias SCPA”. Cu concursul partenerilor pe plan local si regional, in special al Primariei Municipiului Constanta, Consiliului Judetean Constanta si al Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura a Judetului Constanta, aici se va organiza editia intai a Salonului Concurentei si Competitiei Central Europene, la care sunt invitate sa participe companiile nationale si internationale, organizatiile patronale si asociatiile profesionale care activeaza in Romania, preocupate de imbunatatirea climatului concurential si de combaterea practicilor monopoliste, ultre-protectioniste abuzive care afecteaza dinamica mediului de afaceri din Romania si interesul investitorilor straini de anvergura pentru implicarea in economia romaneasca.

Organizarea Salonului este menita sa faciliteze: schimburi de experienta, transfer de know-how catre firmele romanesti dinspre tarile care au intrat deja in UE, utilizarea strategiilor de informare, comunicare si advocacy in favoarea sporirii eficientei si cresterii economice, formarea si activarea unor Grupuri de Interese regionale, pe domenii profesionale, organizate pe principii europene in relatia cu institutiile UE, indeosebi cu Comisia Europeana ca principal reglator al competitiei economice incepand cu 2007, imbogatirea considerabila a capacitatii expertilor si firmelor de a se adapta si apara eficace fata de efectele pe termen scurt si mediu al procesului globalizarii, absorbtia benefica a fondurilor structurale destinate dezvoltarii regionale si locale a Romaniei, dezvoltarea capacitatii firmelor romanesti de a influenta concret rezultatul negocierilor de aderare si, mai ales, formularea pe viitor a masurilor/deciziilor comunitare in domeniul stimularii competitiei si al sprijinirii intreprinderilor mici si mijlocii . 

Ca noutati, semnalam recenta alaturare in sprijinirea eforturilor echipei de organizare a Conferintei Europene a Grupului EUTOP din Germania, prima si cea mai importanta firma de lobby din aceasta tara cu activitate la Bruxelles si care si-a deschis nu demult o reprezentanta si la Bucuresti, condusa de Dl Peter MARSCHALL. O excelenta colaborare a Consortiului organizatoric exista, de asemenea, cu Agentia de Government Relations Central European Consulting, al carei manager general este Dl Guy BURROW. Am deschis deja posibilitatea formularii unor Parteneriate Media, formulate sau in curs de agreere cu publicatii scrise, posturi de radio si televiziune. Dintre acestea, putem mentiona: Comunicatii Mobile, Tribuna Economica, PRIMA TV. In continuare lista este deschisa si se asteapta expresii de interes din partea potentialilor parteneri contactati.

Cu ocazia evenimentului va fi inagurata prima platforma virtuala, denumita Central European Advocacy for a Fair and Transparent Competition, destinata facilitarii in cadru regional a fluxurilor de informare, comunicare, advocacy, consiliere si de stimulare a dezbaterii temelor legate de competitie economica si regimul/dreptul concurentei.

Pentru eventuale precizari suplimentare cu privire asupra invitatilor de onoare si a reprezentantilor nominalizati din partea Consiliului Concurentei din Romania, cei interesati pot contactata Directia de Afaceri Internationale a Consiliului Concurentei, tel: 223.11.58. Pana la data-limita de 10 septembrie 2004, companiile si organizatiile decise sa participe la lucrari si la Salonul Concurentei, sa propuna teme sau speakeri in cadrul atelierelor de lucru, precum si sa se alature ca Sponsor Oficial al Conferintei Europene, sunt invitate sa viziteze pagina de internet si sa adreseza corespondenta referitoare la Conferinta pe adresa Secretariatului Consortiului organizatoric: Cartier Floreasca, Str. Caporal Bulugea, nr. 9, ap. 5, sector 2, Bucuresti, sau la telefon: 230.49.97 (zilnic, intre orele 10:00 – 14:00).

Secretariatul Consortiului Organizatoric al Conferintei Europene


EUROPEAN COMPETITION and COMPETITIVNESS of ROMANIAN FIRMS
within the NEW EUROPEAN SINGLE MARKET
~ first European Conference organised in Romania ~

 PRESS RELEASE

 (Bucharest, 28 August 2004)

The on-going negotiations on the Competition Chapter between Romania and the European union continues to be problematic, on the one hand, from the point of view of implementing by the Romanian central authorities of the EU policies, regulations and standards already adopted in the field of economic competition, and on the other hand, from the point of view of the stabilisation and adaptation of the national business environment in view of the accession to the enlarged European Single Market. Recent studies stressed that approx. 75-80% of the Romanian companies will be dissolved at the moment of accession, foreseen for January 2007. In these conditions, the adoption of the principles, orientations, norms and constrains regarding the respect of the regime of competition, as well as the fostering of a real competition culture is becoming the crucial test of the entire process of Romanian integration.

In this context, the Organising Consortium of the fist European Conference on Competition and Competitiveness in Central Europe kindly reminds you that this event will take place in Constanta, in the eve of the European Day of Competition, in the period 7-10 October 2004, with the support of the European Union. The main organiser is the REGENT Centre (Regional Centre for the Public Authorities – NGO Partnership in Central and South-Eastern Europe) of the EUROLINK – House of Europe in Bucharest, in co-operation with important partner organisations and institutions in the field: the Romanian Competition Council, the British – Romanian Chamber of Commerce, the Chamber of Commerce and Industries of Romania and Bucharest, the Romanian National Regulatory Authority for Communications (ANRC), the National Association of Internet Service Providers – Romania (ANISP), the magazine Comunicatii Mobile, the Constanta County Chamber of Commerce, Industries, Navigation and Agriculture, the Constanta County Council, the City Hall of Constanta and the agency Central European Consulting – Government Relations.

Until now, some important companies already expressed their interest to take part and to support in various ways the deployment of this significant business event to be hosted by OXFORD Hotel: Unilever Romania, Brau Union, Coca Cola HBC, Compania de Bere Romania, Coca - Cola Romania, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Nestle Romania, A&D Pharma, and the Correspondent Law Firm of PriceWaterHouseCoppers, “David & Baias SCPA”. Thanks to the support of the local and regional partners, there will be organised the first edition of the Central European Competition Fair. This is aimed to gather together the national and international companies, employer organisations and the professional associations active in Romania, concerned by the improvement of the competition environment, by the fight against capital concentrations and ultra-protectionist measures, which affect the dynamic of the business environment and the motivation for investing of strategic foreign investors in Romania.  

This Central European Competition Fair will facilitate: the exchanges of experience, the know-how transfer from new Member States towards Romanian companies, the proper use of information, communication and advocacy strategies in favour of increasing the economic growth, the establishing and mobilisation of regional economic interest-groups, structured on the basis of the European principles and oriented to deal with EU institutions, the enriching of the internal expertise of the target-groups in relations with the increasing global competition, the adequate absorption of the Structural Funds, the improving of the  business capacity to influence the further EU decisions in the field of competition and SMEs.

We are also pleased to mention that the EUTOP Group from Germany, the major lobby company recently represented in Romania, joined the efforts of the Organising Consortium. An excellent co-operation was open with the Government Relations Agency “Central European Consulting”.  Some Media Partenerships were or are to be concluded with written publication, radios and TV channels, as for example with: Comunicatii Mobile, Tribuna Economica, PRIMA TV. The list of potential media partnership remains open.

In the same context, we notice that a sponsorship contract was recently signed between the House of Europe, as main organiser of the project, and PC Net company, able to support the creation of a virtual platform called Central European Advocacy for a Fair and Transparent Competition, designed to facilitate the growing information, communication, advocacy, counselling and stimulation of debates focused on the issues of competition regime/law.  

For further potential inquiries regarding the special honorary guests  and the nominated representatives of the Romanian Competition Council, please contact the International Affairs Department of the Competition Council (tel.: 223.11.58).

Until the 10th of September 2004, the companies and organisations interested to participate to the Conference and the Competition Fair, to suggest work-shop topics or speakers, or to become Official Sponsors of the European Conference are invited to consult its webpage and to direct any message to the Secretariat of the Organising Consortium: Cartier Floreasca, Str. Caporal Bulugea, nr. 9, ap. 5, sector 2, Bucuresti, tel.: 230.49.97 (daily, 10:00 – 14:00).

The Secretariat of the Organizing Consortium of the European Conference


LANSAREA INVITATIILOR de PARTICIPARE la
PRIMA CONFERINTA EUROPEANA in domeniul CONCURENTEI si
COMPETITIVITATII ORGANIZATA in ROMANIA

 ~ Comunicat de Presa ~

(Bucuresti, 10 August 2004)

Avem onoarea sa va anuntam ca a fost deschisa posibilitatea inscrierilor individuale in vederea participarii la lucrarile primei Conferinte, desfasurata la nivel european pana acum in Romania, in domeniul concurentei si competitivitatii produselor si serviciilor romanesti, in contextul negocierilor de aderare ale  Romaniei la UE, organizata, cu sprijinul Uniunii Europene, de Casa Europei “EUROLINK” din Bucuresti, Membra a Retelei Internationale a Caselor Europei, in parteneriat cu: Consiliul Concurentei din Romania, Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, Camera de Comert Romano-Britanica, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANRC), Asociatia Nationala a Providerilor de Servicii Internet (ANISP) si revista Comunicatii Mobile, precum si cu concursul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura a Judetului Constanta, Consiliului Judetean Constanta, Primariei Municipiului Constanta, Agentiei Central European Consulting – Government Relations.

Conferinta Europeana amintita, plasata sub genericul "Central-European Experiences of Implementation of the Acquis Communautaire in the Field of Competition on the European Single Market. THE PREPARATION OF ROMANIAN BUSINESS ENVIRONMENT FOR THE NEW EUROPEAN COMPETITION." va avea loc la sediul Hotelului OXFORD din Constanta, in perioada 7-10 octombrie 2004.  Printre invitatii de onoare ai evenimentului se numara urmatoarele personalitati: E.S. Comisarul pentru Concurenta al Comisiei Europene Dl. Mario MONTI, Directorul General al DG Concurenta al CE, Dl. Philip LOWE, Directorul Autoritatii Italiene pentru Concurenta, Dl. Alberto HEIMLER, Presedintele Bundeskartellamt (Germania), Dl. Ulf BÖGE, Directorul Departamentului Concurenta si Protectia Consumatorilor al UNCTAD, Dl Philippe BRUSICK, Administratorul Sef al Diviziei Concurenta al OECD, Dl. Lennart GORANSON, E.S. Presedintele Consiliului Concurentei din Romania, Dl. Mihai BERINDE, Presedintele Camerei de Comert Romano-Britanice, sectia romana, Dl. Guy BURROW. Lucrarile se vof derula cu traducere simultana in limbile romana si engleza.

Patronajul de Onoare este asigurat de Comisarul European pentru Concurenta, Dl. Mario MONTI si de Presedintele Consiliului Concurentei din Romania, Dl. Mihai BERINDE.  

Aceasta conferinta ofera participantilor ocazia de a-i putea intalni personal pe reprezentantii domeniului concurentei ai Comisiei Europene si Consiliului Concurentei din Romania, Germania si Italia, pe expertii romani si europeni responsabili de supravegherea respectarii standardelor, la nivelul Romaniei, ca si al intregii Piete Unice Europene. De asemenea, participantii vor avea sansa de a se intalni cu viitori posibili parteneri din tarile recent intrate in UE, cu care sa stabileasca puternice schimburi de experienta si legaturi de afaceri.

In cadrul Conferintei, va avea loc si Gala Anuala de decernare a Distinctiei "Personalitatea Anului pentru o Romanie Europeana – Editia 2004", menite sa recompenseze eforturile depuse de personalitati romanesti si straine in favoarea aproprierii societatii romanesti fata de principiile, valorile si standardele europene, ca si realizarea unui schimb de experienta mai intens intre cetatenii romani si cei europeni.

Prezentarea pe scurt a proiectului, agenda detaliata a Conferintei ca si posibilitatile oferite companiilor si organizatiilor interesate de a se alatura ca Sponsori Oficiali ai proiectului prin sprijinirea acestui important reuniuni de afaceri, cu un important impact mediatic international, organizarea evenimentului si de candidatura in vederea participarii la lucrari vor fi diseminate in cadrul retelelor si listelor la care participa Casa Europei si partenerii din cadrul Consortiului Organizatoric al proiectului, precum si pe pagina de internet.

pentru conformitate,

Departamentul de Relatii Publice

EUROLINK – Casa Europei

 

Persoana de contact:

Sandu Zamfirescu

PR & Communications Officer

E-mail: eurolink@fx.ro


 

INVITATION

to the First EUROPEAN CONFERENCE organised in ROMANIA

in the Field of COMPETITION and COMPETITIVNESS

 

PRESS RELEASE

(Bucharest, 10 August 2004)

 

 

Dear Colleagues,

 

On the behalf of the Organizing Consortium, we are pleased to inform you on the deployment of the European Conference entitled: “Central – European Experiences of Implementation of the Acquis Communautaire in the Field of Competition and the European Single Market. The Preparation of the Romanian Business Environment for the New European Competition”. This European event will take place in Constanta, at the Black Sea Coast, in Hotel Oxford, in the period 7 – 10 October 2004.

 

The event enjoys of the support of the European Union and it is implemented by the EUROLINK – House of Europe Foundation, in partnership with: the Romanian Competition Council, the British – Romanian Chamber of Commerce, the Chamber of Commerce and Industries of Romania and Bucharest, the Romanian National Regulatory Authority for Communications (ANRC), the National Association of Internet Service Providers – Romania (ANISP), Central European Consulting – Government Relations, the Foundation for Market Economy (Hungary) and also with the kind support of  local contributing organisation, as the Constanta County Chamber of Commerce, Industries, Navigation and Agriculture, the Constanta County Council and the City Hall of Constanta.

 

The Honorary Patronage of this European Conference will be assumed by H.E. Mr. Mario MONTI, the Competition Commissioner of European Commission and the President of the Competition Council of Romania, H.E. Mr. Mihai BERINDE.  We also mention that the Special Guests to attend our event are:

 

Mr. Philip LOWE - General Director DG Competition, European Commission

Mr. Alberto HEIMLER - Director, Italian Competition Authority

Mr.  Ulf BÖGE - President, Bundeskartellamt

Mr. Philippe BRUSICK - Head of Unit, Competition and Protection of Consumers, Department of International Commerce - UNCTAD

Mr. Lennart GORANSON - Principal Administrator, Competition Division, OECD

 

During the works of the Conference a First Central European Competition Fair will be organised, which will include exhibitions stands providing to participants opportunities to exchange experience and to make partnerships with the participating companies and organizations.

 

The identified target groups are composed from experts of the general and specialised regulatory bodies, corporate members of the chambers of commerce, employer organisations and concerned professional associations, foreign representatives of the bilateral chambers of commerce and foreign investors associations, such as:

 

·       experts of the Romanian and their counter-parts CEE general and specialised regulatory bodies;

·       Romanian corporate members of the chambers of commerce and industries;

·       Romanian representatives of  the employer organisations and concerned professional associations;

·       foreign  representatives of the bilateral chambers of commerce and foreign investors associations in CEEC

 

The participants will be selected from the following countries: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia.

 

We would like to invite you to apply in order to participate to this significant European business event. All needed information and application form are available on the website. For further inquires, do not hesitate to contact the Secretariat of the Organizing Consortium.

 

We hope this proposal is of  great interest to your organisation and partners.

 

Secretariat of the Organizing Consortium


 

PRIMA CONFERINTA EUROPEANA in domeniul CONCURENTEI si

COMPETITIVITATII ORGANIZATA in ROMANIA

 

~ Comunicat de Presa ~

 

(Bucuresti, 4 iulie 2004)

 

Stimati Colegi/Distinsi Prieteni,

Doamnelor, Domnilor,

 

avem onoarea sa va anuntam ca, in urma unei competitii a Noilor State Membre si Candidate, Comisia Europeana a decis sa sprijine organizarea primei conferinte desfasurata la nivel european pana acum in Romania, in domeniul concurentei si competitivitatii produselor si serviciilor romanesti, in contextul negocierilor de aderare ale  Romaniei la UE, realizata de Casa Europei “EUROLINK” din Bucuresti, Membra a Retelei Internationale a Caselor Europei, in parteneriat cu: Consiliul Concurentei din Romania, Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, Camera de Comert Romano-Britanica, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANRC), Asociatia Nationala a Providerilor de Servicii Internet (ANISP) si revista Comunicatii Mobile, precum si cu sprijinul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura a Judetului Constanta, Consiliului Judetean Constanta, Primariei Municipiului Constanta si Agentiei Central European Consulting – Government Relations.

 

Conferinta Europeana cu titlul "Central-European Experiences of Implementation of the Acquis Communautaire in the Field of Competition on the European Single Market. THE PREPARATION OF ROMANIAN BUSINESS ENVIRONMENT FOR THE NEW EUROPEAN COMPETITION." va avea loc la Constanta, in perioada 7-10 octombrie 2004. Printre invitatii de onoare ai evenimentului se numara urmatoarele personalitati: E.S. Comisarul pentru Concurenta al Comisiei Europene Dl. Mario MONTI, Directorul General al DG Concurenta al CE, Dl. Philip LOWE, Directorul Autoritatii Italiene pentru Concurenta, Dl. Alberto HEIMLER, Presedintele Bundeskartellamt (Germania), Dl. Ulf BÖGE, Directorul Departamentului Concurenta si Protectia Consumatorilor al UNCTAD, Dl Philippe BRUSICK, Administratorul Sef al Diviziei Concurenta al OECD, Dl. Lennart GORANSON, E.S. Presedintele Consiliului Concurentei din Romania, Dl. Mihai BERINDE, Presedintele Camerei de Comert Romano-Britanice, sectia romana, Dl. Guy BURROW.

 

Lucrarile se vor desfasura in sesiune plenara si pe ateliere de lucru si sunt destinate:

In cadrul Conferintei, va avea loc si Gala Anuala de decernare a Distinctiei "Personalitatea Anului pentru o Romanie Europeana – Editia 2004", menite sa recompenseze eforturile depuse de personalitati romanesti si straine in favoarea aproprierii societatii romanesti fata de principiile, valorile si standardele europene, ca si realizarea unui schimb de experienta mai intens intre cetatenii romani si cei europeni.

 

Prezentarea pe scurt a proiectului, agenda detaliata a Conferintei ca si posibilitatile de co-participare la organizarea evenimentului si de candidatura in vederea participarii la lucrari vor fi diseminate in cadrul retelelor si listelor la care participa Casa Europei si partenerii din cadrul Consortiului Organizatoric al proiectului, precum si pe pagina de internet  

 

Departametul de Relatii Publice

EUROLINK – Casa Europei

 


Home

News

Main issues

Projects

Youth

Press Release

Contact