Curs DPO - Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal

Instruire cu privire la prevederile și implicările legislative (GDPR) – abordare, aliniere, implementare, monitorizare


antet DPO

Prezentul curs este organizat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică "Jean Bart" (CIO-SUERD) - proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române (anul 2012) -, Departamentul de Formare și Consiliere al Asociației CLDR România, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Viena), precum și compania Euro Market Solutions.

Participanții primesc, în urma unei evaluări finale, Certificatul de Absolvire cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internațională Onorifică "Jean Bart". Până în prezent, peste 600 de persoane au absolvit deja cursurile noastre în diverse centre universitare din țară.

Regulamentul 679/2016 al UE (GDPR) - impune tuturor instituțiilor și organizațiilor să desemneze un Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO – Data Protection Officer - Ofițer Protecția Datelor) dacă sunt întrunite anumite condiții.

Atenție: Amenzi uriașe

Asigurați-vă că sunteți pregătiți și aliniați la GDPR pentru a nu fi pasibili de amenzi, deoarece acestea sunt uriașe, de 20 de MILIOANE de euro sau 4% din cifra de afaceri globală anuală.

De ce cursul nostru de DPO?

Cursul nostru reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO), fiind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații practice, oferit prin Catedra Internațională Onorifică "Jean Bart" (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.

Organizatorii cursului se concentrează în principal pe transmiterea de informații și cunoștințe strict necesare și într-o formă pe înțelesul tuturor, cu privire la abordarea, alinierea și implemetarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR). Activitățile practice incluse în cadrul cursului sunt de natură să sprijine în mod direct activitatea ulterioară a instituției în conformitate cu prevederile GDPR.

Baza legală a GDPR - Art. 37 alin. (5) - prevede că DPO "este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile unui DPO". Nivelul necesar al cunoștințelor de specialitate va fi stabilit strict în funcție de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate și de nivelul de protecție impus pentru datele cu caracter personal prelucrate (Preambul 97).

Lansarea oficială

Cursul DPO a fost lansat oficial în cadrul unei Conferințe de Presă la sediul Bibliotecii Academiei Române (Calea Victoriei 125, sector 1), în data de vineri, 16 februarie 2018, între orele 11.00-12.00. Pentru înscrieri, vă rugăm să vă adresați Secretariatului Tehnic CIO-SUERD la adresa: ciosuerd@gmail.com.

Beneficiarii cursului de DPO

Cursul este conceput să răspundă atât nevoilor unităților administrației publice locale, altor instituții din sectorul public, cât și companiilor private care colectează și/sau prelucrează date cu caracter personal. Persoanele fizice care doresc să își consolideze informațiile și pregătirea profesională pot aborda cu încredere acest curs de DPO.

Avantaje principale ale participanților la cursul de DPO

Cursul se desfășoară în sistem online (la distanță) și este format din 6 module pe durata a 2 zile. Participanții vor primi acces la cont personalizat cu materialele de curs, ce va fi disponibil prin platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) pusă la dispoziție de organizatori. Este necesar ca participanții să aibă cel puțin studii medii.

Competențe și abilități consolidate în cadrul cursului de DPO

 • evaluarea și monitorizarea oricărui document privind impactul asupra datelor cu caracter personal;
 • arhivarea și distrugerea datele cu caracter personal;
 • soluționarea cererilor de modificare, ștergere, distrugere a datelor personale;
 • conceperea programului de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul instituției/ companiei
 • maparea și cartografierea datelor personale colectate și/sau procesate
 • conceperea programului de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul instituției / companiei

Certificare finală în cadrul cursului DPO

La final, absolvenții cursului primesc Certificatul de Absolvire, eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică "Jean Bart" (CIO-SUERD) - proiect fondat în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române (anul 2012) -, Departamentul de Formare și Consiliere al Asociației CLDR România, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR - Viena), precum și cu suportul tehnic și logistic al companiei Euro Market Solutions.

Beneficiile principale ale cursanților

 • Participanților li se eliberează un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE semnat în co-tutelă de către Catedra Internațională Onorifică "Jean BART" (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (anul 2012) și Departamentul de Formare și Consiliere al Asociației CLDR România
 • Prin participarea la acest curs, organizațiile pot demonstra conformitatea cu Articolul 37-39 din Regulamentul GDPR cu privire la obligația formării de bază a angajaților care utilizează date personale și obligația desemnării unui DPO Ofițer Protecția Datelor
 • Acces la documente descărcabile cu privire la activitatea DPO (check list-uri, modele de inventariere și cartografierea datelor, modele de rapoarte de analiza a datelor și riscurilor, modele notificări privind incidente, soluționarea cererilor, model de plângere efectuat la autoritate, distrugerea datelor, politici de confidențialitate, criptarea datelor, etc.)

Facilități

Taxa de înscriere, participare și certificare este de echivalent 250 Euro (nu se aplică TVA). La această valoare se aplică următoarele reduceri și beneficii:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale / Consilii Județene

Prin Programul de sustinere a UAT-urilor, administrațiile publice locale/județene vor beneficia de o reducere specială de 25%. Mai multe detalii: www.euromarket.ro/program-sustinere-uat

 • Asociații și Fundații

Pentru susținerea ONG-urilor se oferă un discount de 15% pentru organizațiile non-guvernamentale care vor urma acest curs. Un discount special de 25% va fi oferit tuturor Membrilor Asociației CLDR.

Important: Reducerile nu sunt cumulative.

 • Companiile private

Companiile care vor participa la acest curs vor beneficia de un voucher de reducere de 10% pentru alte servicii de consiliere și tehnice, oferite prin partenerul Euro Market Solutions, valabil în tot cursul anului 2018.

Serii de cursanți

Prima serie de cursuri va începe Luni, în data de 19 februarie 2018, apoi, în funcție de solicitări vom organiza noi serii de cursanți în fiecare zi de luni.

Echipa de traineri

Dl Sever AVRAM este Profesor Asociat și Coordonator General al Catedrei Internaționale Onorifice "Jean Bart".

Dl Sandu ZAMFIRESCU este Formator certificat / KM Specialist și Director Comunicare - Relații Publice al Asociației CLDR România.

Dl. Ionuț SOCOL (specialist IT) și Dra. Adriana HUȚUȚUI (Jurist) - dețin o bogată experiență practică, generată de anii de consultanță de specialitate în domeniile IT și Juridic, acordată unor importante companii de renume.

Trainerii au lucrat de-a lungul timpului cu oamenii și cu probleme legate de protecția datelor cu caracter personal în situații precum: evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy Impact Assessement), transfer internațional de date, managementul riscului informațional (identificare, analiza, evaluare și tartare a riscurilor) conform cu standardele ISO, implementarea unor politici de protecție a datelor cu caracter personal, monitorizarea angajaților etc.

TEMATICA CURSULUI

Cursul nostru Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal - (DPO) Data Protection Officer este structurat în 6 module pe durata a 2 zile, încheindu-se cu evaluarea asimilării materiei și emiterea certificatului de absolvire.

Modul I - Introducere
 • GDPR– terminologie și fundamente
 • Domeniul de aplicare material și teritorial al GDPR
 • Cui se aplică GDPR
 • Ce reprezintă DPO?
 • Coduri de conduită
Modul II - Proceduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Care sunt datele cu caracter personal (identificarea datelor, a fluxurilor de date, determinarea categoriilor de date și cartografierea / maparea lor)
 • Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
 • Legitimitatea / Legalitatea prelucrării datelor
 • Determinarea de politici pentru protecția datelor
 • Securitatea datelor și criptarea
 • Condiții de prelucrare a datelor
 • Prelucrarea categoriilor speciale de date
 • Gestiunea datelor cu caracter personal
 • Breșe de securitate, notificări de încălcări
 • Ce poate servi drept dovadă pentru a demonstra conformitatea GDPR
 • Materiale practice atașate: Model cartografiere, Checklisturi, Politici de protecție a datelor
Modul III – Drepturile persoanei vizate – subiecților
 • Informații generale
 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul de ștergere – dreptul de a fi uitat
 • Dreptul de a restricționa procesarea
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a obiecta
 • Drepturi legate de procesul de luare a deciziilor și profilaxie automata
 • Materiale practice atașate: Checklist profilare automata
Modul IV - Data Protection Officer
 • Desemnarea responsabilului cu protecția datelor
 • Accesibilitatea și localizarea responsabilului cu protecția datelor
 • Poziția responsabilului cu protecția datelor
 • Conflictul de interese
 • Sarcinile DPO
 • Rolul DPO în evaluarea DPIA
 • Relația cu Autoritatea de supraveghere
 • Competențe profesionale, abilități necesare
 • Monitorizare periodică și sistematică
 • Materiale practice atașate
Modul V – Transferul internațional al datelor personale
 • Principiul general al transferului de date
 • Transferul datelor cu caracter personal: UE / non UE
 • Ce schimbări aduce noul regulament
 • Situații practice/exemple
Modul VI - Răspundere și sancțiuni
 • Plângere la autoritatea de supraveghere
 • Cale de atac judiciară împotriva deciziei autorității
 • Sancțiunile și competențele autorității
 • Sancțiuni aplicate pentru încălcarea datelor personale
 • Materiale practice atașate: model de plângere
Evaluare finală

 

Înscrieri


Formular de Înscriere (online)

 

 


Pentru detalii suplimentare și înscrieri puteți accesa siteurile: Euro Market Solutions sau CLDR Romania

Contact:

Catedra Internationala Onorifica SUERD
Secretariat Tehnic - c/o EUROLINK-Casa Europei
Tel./fax: 021.2304997; mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com