CIO-SUERD    


Dreptul la accesul la învățarea pe tot parcursul vieții:

cum transformăm aceasta în realitate pentru întreaga Europă?

  

Sistemul de studii de tip ”lifelong learning” îi poate înzestra pe toți cei interesați cu noi abilități în vederea implicării în creșterea economică durabilă și a contribuției la o societate mai dreaptă. Din acest motiv, Uniunea Europeană este acum centrată pe a transpune în viață pentru toți acest drept. El reprezintă o investiție în viitorul nostru, una care se va dovedi profitabilă în privința sprijinirii publicului de toate vârstele în a-și antrena și dobândi abilități, în a participa integral în viața societății și să gestioneze cu succes transformările în cadrul pieței muncii.

Politicile UE recunosc potențialul ”lifelong learning” (…) De-a lungul anilor, Statele Membre UE și-au intensificat cooperarea, dezvoltând principii comune pentru educația adulților și au convenit asupra priorităților și acțiunilor de urmat (…) Prin Declarația UE de la Porto, începând cu anul 2021, s-a stabilit drept țintă ca cel puțn 60% dintre persoanele adulte să participe, în acest sistem, în fiecare an, până în 2030. Prin ”2020 European Skills Agenda”, cadrul strategic incluzând 12 acțiuni vizează să combată obstacolele prin răspunsuri inovative care ”pot să inspire statele de pretutindeni în asigurarea acestei formări pentru toți”.

Expert al Comisiei Europene Maya Ivanova – UNESCO Institute for Lifelong Learning, iunie 2022


TESTIMONIALE

 ”Pe lângă profesionalismul remarcabil al domniilor voastre, am apreciat modul in care, într-un interval relativ scurt de timp, ați reușit sa  transmiteți informații suficiente, ce mi-au permis îmbunătățirea perspectivei asupra problematicilor dezbătute in cursuri.

”Consiliul Județean Vaslui, este direct implicat in implementarea "Economiei Circulare" cat si a "Planului National de Redresare si Reziliență", experiența pe care am căpătat-o, urmând a fi aplicată in activitatea specifică.”

Constantin IRIMIA, Consilier de specialitate - CJ Vaslui


====

”Față de cursurile urmate apreciez pozitiv calitatea acestora și cred că sunt foarte utile.”

Ionela CIOTLĂUȘ, Expert - Primăria Târgu Mureș


 ===


”Aș dori să îmi exprim aprecierea față de calitatea conținutului cursului de formare în domeniul Inovării urbane - Smart City,  parcurgerea celor 7 module  contribuind la îmbunătățirea înțelegerii conceptului de Smart City dar și la dobândirea de cunoștințe și aptitudini noi, pentru o mai bună și eficientă realizare a sarcinilor ce îmi revin în cadrul Serviciului de Proiecte și Finanțări Externe.”

Irina ISAC - Coordonator Serviciul de Proiecte și Finanțări Externe - Primăria Galați 


===


    Categorii de cursuri