Sesiune de Training si Consultanta - Sighisoara, 7-8 iulie 2006

EUROLINK - House of Europe

 

Cum sa ne pregatim in vederea integrarii in Piata Unica si

pentru a utiliza Fondurile Structurale si de Coeziune?

 

in cadrul ciclului: Sesiuni de Informare si Training -

proiect realizat cu sprijinul Ministerului Integrarii Europene, al

Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si al

Camerei de Comert si Industrie a Romaniei

 

Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Sighisoara

7-8 iulie 2006

 

DESCRIERE

PROGRAM

Comunicate de Presa

Beneficii sponsori

       

DESCRIERE

 

Cum sa ne pregatim in vederea integrarii in Piata Unica si

pentru a utiliza Fondurile Structurale si de Coeziune?

Sala de Consiliu a Primariei Munucipiului Sighisoara

7-8 iulie 2006

 

Parteneri oficiali:

Primaria Municipiului Sighisoara

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (Oficiul Teritorial Tg. Mures)

Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Mures

Universitatea “Gheorghe Cristea” din Bucuresti

MEDIEVAL Consulting Sighisoara

SCPA Hahui si Asociatii

 

Partenerii Media:

 

 

 

 

 

SPONSOR OFICIAL:

Sponsori tehnici:

 

                   Hotel Claudiu (***) 

 

 

Invitati speciali:

§         Reprezentantul Autoritatii de Management din cadrul MEC, Dl Valentin BARBU;

§         Reprezentantul Autoritatii de Management din cadrul MIE, Dra Iuliana TOPOLEANU;

§         Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Dl Tudor BIACIU;

§         Directorul Oficiului Teritorial ANIMMC - Tg. Mures, Dl Marius POPA;

§         Primarul Municipiului Sighisoara, Dl Ing. Dorin DANESAN;

§         Reprezentantul MEDIEVAL Sighisoara, Dna Ec. Delia ILIESCU, Senior Partner.

 

Lectori si traineri invitati:

§         Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU - Institutul de Economie Mondiala/Universitatea “Gh. CRISTEA”;

§         Dl. Viorel MUNTEANU - consultant, fost presedinte al Consiliului Concurentei;

§        Av. Bogdan PARVU - SCPA Hahui si Asociatii;

§        Av. Ingrid GHEORGHIU - SCPA Hahui si Asociatii;

§         Dl Razvan IANCU - Director de Marketing, SMARTpress.

 


Program

 

 

Cum sa ne pregatim in vederea integrarii in Piata Unica si

pentru a utiliza Fondurile Structurale si de Coeziune?

 

SIGHISOARA, 7-8 iulie 2006

 

Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Sighisoara

 

Ziua I - 7 iulie 2006

 

9:30 - 10:00 Inregistrarea participantilor

 

10:00 - 10:30 Deschiderea lucrarilor

 

Dl Ing. Dorin DANESAN, Primarul Municipiului Sighisoara

Dl Marius POPA, Directorul Oficiului Teritorial ANIMMC - Tg. Mures

Dl Consilier Valentin BARBU, Autoritatea de Management POS “Cresterea Competitivitatii Economice”, Ministerul Economiei si Comertului

Dra Iuliana TOPOLEANU, Autoritatea de Management pentru POR, Ministerul Integrarii Europene

Dl Tudor BIACIU, Expert Politici Agricole Comunitare

Dna Ec. Delia ILIESCU, Senior Partner - MEDIEVAL Sighisoara

 

 

I.                   Masuri active pentru perioada post-aderare si accesarea Fondurilor Europene

 

10:30 - 11:30

 

Dl Av. Bogdan PARVU

"Achizitiile publice - instrumente de implementare ale Fondurilor Structurale".

 

Dra Av. Ingrid GHEORGHIU

"Politica in domeniul ajutorului de stat 2006-2013 si impactul acestora in politica de coeziune a Uniunii Europene"

 

11:30 - 11:45 Pauza de cafea

 

11:45 - 13:30

 

Dra Iuliana TOPOLEANU – Ministerul Integrarii Europene

Cadrul Institutional al Planificarii, Programarii si Gestionarii Fondurilor Europene alocate Romaniei. Programul Operational Regional 2007-2013

 

Dl Valentin BARBU – Ministerul Economiei si Comertului

Asistenta financiara comunitara dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Implicarea Ministerului Economiei si Comertului in gestionarea fondurilor structurale dupa data aderarii (POS “Cresterea Competitivitatii Economice in sectorul IMM”), in contextul cresterii rolului sectorului IMM din sfera serviciilor.

 

 

13:30 - 14:30 Pauza de pranz

 

II.                Elaborarea, prezentarea cererilor de finantare si derularea proiectelor cu Fonduri Structurale

 

14:30 - 16:00

 

Dl Tudor BIACIU – Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Sprijinul acordat fermierilor si dezvoltarii rurale in adrul UE prin intermediul Politicilor Agricole Comunitare.

 

Prof. Petre PRISECARU

Fondurile Structurale ca Ajutoare de Stat. Abordare comparativa asupra acordarii Ajutoarelor de Stat in UE si Romania, inainte si dupa aderare. Studii de caz din domeniul circuitului economic al serviciilor.

 

16:00 - 16:15 Pauza de cafea

 

16:15 - 17:30

 

Dl Viorel MUNTEANU

Aspecte concurentiale in organizarea de licitatii publice pentru subcontractare in cadrul proiectelor realizate cu Fonduri Structurale. Studii de caz asupra practicilor europene in domeniu.

 

Dl Razvan IANCU

Rolul institutiilor financiar-bancare in asigurarea co-finantarii proiectelor cu Fonduri Structurale.

Sisteme de creditare, asigurare, compensare financiara pentru contractorii de proiecte.

 

Dl Sever AVRAM

Strategia de comunicare interinstitutionala si managementul relatiilor publice in cadrul derularii proiectelor cu Fonduri Structurale

 

17:30 - 18:00

Concluzii si recomandari

 

 

Ziua II - 8 iulie 2006

 

8:30 - 9:30

Sustinerea testului de evaluare finala

 

9:30 - 12:30

Runde de consiliere individuala oferite de consultantii si avocatii din reteaua partenerilor Platformei CEFTAC.


12:30 - 13:00

Prezentarea concluziilor si recomandarilor sesiunii. Inmanarea Certificatelor de Absolvire.

 

 


Comunicate de Presa

 

Ceasul al 12-lea al redactarii proiectelor cu Fonduri Structurale:

ora adevarului pentru beneficiarii din centrul Transilvaniei

~ Anunt de presa ~

Bucuresti, 21 iunie 2006

 

Recent, Presedintele Romaniei a exprimat ingrijorarea profunda cu privire la capacitatea institutionala de absorbtie a Fondurilor Structurale si de Coeziune. Presedintele a propus ca, pe langa cele 30 de miliarde de Euro, provenite din fonduri europene, alte 30 de miliarde de Euro, provenite din credite accesabile de catre Guvernul Romaniei, sa fie la dispozitia comunitatilor locale si mediului de afaceri pentru intregul santier de modernizare a Romaniei, care se deschide la 1 ianuarie 2007. Numai pentru dezvoltare rurala si sprijin acordat fermierilor sunt destinate 4 miliarde de Euro in primii 3 ani dupa aderare! Totusi, aceste cifre si posibilitati sunt deocamdata estimari si planuri fara acoperire, daca nu vom reusi o pregatire tehnica si o mobilizare exemplara in vederea unei eficiente utilizari a acestor imense fonduri europene.

 

In acest context, in seria sesiunilor de training si consultanta privind pregatirea in vederea integrarii europene si utilizarea Fondurilor Structurale, Casa Europei “EUROLINK” organizeaza la Sighisoara (7-8 iulie 2006), in cooperare cu Primaria Municipiului Sighisoara, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (Oficiul Teritorial Tg. Mures), Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Mures, Universitatea “Gheorghe Cristea” din Bucuresti, MEDIEVAL Consulting Sighisoara, un nou eveniment dedicat atat celor care aspira sa se formeze ca experti in sectorul public sau privat pentru gestionarea Fondurilor Structurale, cat si managerilor si comunitatilor locale ce doresc sa beneficieze de utilizarea acestora dupa ianuarie 2007.

 

Cele doua zile ale desfasurarii Sesiunii (7-8 iulie) ofera participantilor urmatoarele avantaje si oportunitati:

·         intelegerea elementelor de baza ale functionarii programelor operationale cu Fonduri Structurale si prezentarea cerintelor principale propuse prin ariile tematice ale Programelor operationale, fundamentate prin manualele de utilizare si ghidurile solicitantilor de fonduri europene, pe baza prezentarilor oferite de reprezentantii ministerelor si agentiilor guvernamentale organizate ca autoritati de management, precum si consultantii din reteaua EUROLINK;

·         runde de consiliere gratuita, plecand de la ideile de proiect ale participantilor, oferite de consultantii independenti din reteaua EUROLINK si a Partenerilor Asociati ai Platformei CEFTAC;

·         participantii vor primi Certificate de Absolvire, prin cooperarea cu programul de masterat in Afaceri Internationale in Sfera Serviciilor al Universitatii Romane de Arte si Stiinte “Gheorghe CRISTEA” din Bucuresti, pe baza unui sistem de credite transferabile anticipat, conform prevederilor curente ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, acordat in urma evaluarii pe baza de fise individuale;

·         primirea unui exemplar din CD-ul Platformei CEFTAC, care contine Ghidul Fonduri Structurale pentru sectorul IMM si Carta Alba a Concurentei si Competitivitatii (2006-2008)

·         consiliere gratuita privind modalitatile optime de selectare si contractare a  firmelor de consultanta preconizate ca si parteneri, contractori sau sub-contractori

·         suport privind aplicarea procedeelor eficiente de inter-comunicare institutionala si transpunerea strategiei de public relations–media in cadrul proiectelor cu tinta si miza comunitara;

·         familiarizarea cu noile practici si tehnici de lucru europene (raportare, audit, evaluare).

 

Grupuri-tinta: managerii societatilor comerciale interesate; reprezentantii patronatelor si asociatiilor profesionale; reprezentantii autoritatilor publice locale si ai agentiilor descentralizate, expertii camerelor de comert si a altor grupuri ale oamenilor de afaceri; alti experti in domeniul proiectelor cu fonduri europene.

 

Secretariatul Casei Europei


 

Buna pregatire a gestionarii Fondurilor Structurale –

criteriu de monitorizare a Romaniei la UE

 

Bucuresti, 6 iunie 2006

 

In seria sesiunilor de training si consultanta privind pregatirea in vederea integrarii europene si utilizarea Fondurilor Structurale, Casa Europei “EUROLINK” organizeaza la Sighisoara (7-8 iulie 2006), in cooperare cu Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), Primaria Municipiului Sighisoara, Universitatea “Gheorghe Cristea” din Bucuresti, MEDIEVAL Consulting Sighisoara, un nou eveniment dedicat atat celor care aspira sa se formeze ca experti in sectorul public sau privat pentru gestionarea Fondurilor Structurale, cat si managerilor si comunitatilor locale ce doresc sa beneficieze de utilizarea acestora dupa ianuarie 2007.

 

Aceasta editie are doua componente practice interactive si care se completeaza reciproc. In prima zi, reprezentantii ministerelor si agentiilor guvernamentale organizate ca autoritati de management, precum si consultantii din reteaua EUROLINK vor familiariza participantii cu elementele de baza ale functionarii programelor operationale cu Fonduri Structurale si vor prezenta cerintele principale ale cererilor de finantare, manualelor de utilizare si dosarelor tehnice ce trebuie intocmite de solicitanti. In cea de-a doua zi, pe baza de programare, participantii vor putea beneficia de runde de consiliere gratuita, plecand de la ideile lor de proiect, pentru ca acestia sa poata intelege aria tematica, rigorile specifice si oportunitatile pe care le au prin depunerea proiectelor finantate prin Fonduri Structurale si de Coeziune.

 

O noutate o reprezinta faptul ca, in urma unui test final de evaluare, participantii vor primi Certificate de Absolvire, prin cooperarea cu programul de masterat in Afaceri Internationale in Sfera Serviciilor al Universitatii “Gh. CRISTEA” din Bucuresti, pe baza unui sistem de credite transferabile anticipat, conform prevederilor curente ale Ministerului Educatiei si Cercetarii.

 

Pentru conformitate,

 

EUROLINK-Casa Europei

Tel./fax: (021) 230.49.97

E-mail: eurolink@b.astral.ro    

 


Pachet de Beneficii pentru Sponsori

 

 

Avantajele companiei care sponsorizeaza Sesiunile de Training:

 

promovarea brand-ului si imaginii companiei in evenimente cu impact imediat la nivel local/regional, inclusiv pe paginile de web ale organizatorului si in asociere cu partenerii institutionali;

prezentarea portofoliului de produse si servicii, adaptat nevoilor firmelor participante;
stabilirea unei strategii de promovare coerenta si continua, flexibila in functie de nevoile companiei si adaptabila in context economic si geografic adecvat;
extinderea bazei de clienti si contacte locale;
implicarea intr-un proiect major, cu miza europeana si sansa reliefarii Responsabilitatii Sociale Corporative a companiei Dvs.;
intarirea relatiilor directe cu reprezentantii autoritatilor, mass-media si ai furnizorilor de servicii necesare pe plan local/regional;
adaptarea propriei strategii de dezvoltare pe termen mediu, in functie de intelegerea cerintelor si nevoilor identificate prin proiectele supuse spre finantare din fonduri europene.

 

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa contactati Secretariatul Casei Europei.

 


 

Sesiuni de informare si training privind Fondurile Structurale

  Sesiunea TIMISOARA 24 martie 2006
  Sesiunea CONSTANTA 8 mai 2006
 Programarea Sesiunilor viitoare  Info

 

Home

News

Main issues

Projects

Youth

Press Release

Contact