Sesiune de Formare "FONDURI STRUCTURALE" - Deva, 5-7 octombrie 2006

EUROLINK - House of Europe

 

 

 

DESCRIERE

TEMATICA SESIUNII

Comunicate de Presa

Beneficii sponsori

       

DESCRIERE

 

Sesiune de Formare

Accesarea si gestionarea programelor cu Fonduri Structurale

 

Hotel Wien (****), DEVA

5-7 octombrie 2006

 

 

Casa Europei, organizatie neguvernamentala fondata in 1997 a lansat cu deosebit succes in luna martie 2006, cu sprijinul Ministerului Integrarii Europene, Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, precum si a unor marcanti parteneri regionali, ciclul unor sesiuni de formare dedicate accesarii si gestionarii programelor cu Fonduri Structurale.

 

In perioada 5-7 octombrie 2006, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara si in parteneriat cu asociatia de firme "Centrul de Afaceri MASTER" din Deva  si cu sprijinul Societatii de Avocati Hahui si Asociatii, Universitatii Romane de Stiinte si Arte "Gheorghe Cristea" din Bucuresti si al firmei de PR si Lobby "Phaeton Gala", EUROLINK - Casa Europei va desfasura in Municipiul Deva o noua sesiune intensiva de formare in domeniul managementului proiectelor cu Fonduri Structurale destinata urmatoarelor grupuri-tinta:

care au nevoie sa-si insuseasca o abordare tehnica globala si detaliata asupra procesului de realizare a parteneriatelor, de consultare publica, aprobare, planificare, implementare, contractare/ subcontractare, co-finantare, raportare, auditare si evaluare  a proiectelor post-aderare.

 

Originalitatea ofertei noastre consta in:

Lista selectiva a Lectorilor si Trainerilor invitati din reteaua EUROLINK:

§         Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU - Institutul de Economie Mondiala al Academiei Romane/Universitatea Gh. Cristea

§         Dr. Viorel SCURTU - Institutul de Cercetare Proiectare Sisteme de Productie

§         Dr. Ing. Gheorghe STEFU - Director de proiecte ICPSP

§         Consultant Liviu RADUCAN -  Societatea de Consultanta Smart Sigma

§         Dr. Lucian MOTIU - Vicepresedinte AMCOR/fost Ministru-Secretar de Stat al Ministerului Economiei si Comertului

§         Av. Bogdan PARVU - SCA Hahui si Asociatii

§         Av. Ingrid GHEORGHIU - SCA Hahui si Asociatii

§         Av. Theodor VLADOIANU - SCA Hahui si Asociatii

§         Razvan IANCU - Director Marketing SmartPress

§         Sandu ZAMFIRESCU, M.A. - Secretar General EUROLINK-Casa Europei

§         Prof. Sever AVRAM - Presedinte Executiv EUROLINK - Casa Europei

 

Fiind un eveniment realizat in principal prin auto-finantare, contributia organizatiilor/firmelor interesate sa-si delege participanti la acest program de formare este stabilita la un total de 690 lei/participant. Reprezentantii organizatiilor societatii civile (exceptand patronatele si asociatiile profesionale), firmele mici şi persoanele fizice interesate pot solicita si beneficia de burse partiale pentru co-finantarea costurilor de participare, costul redus fiind de 265 lei /participant. Contributia de participare acopera: materialele bibliografice, transportul si onorariile lectorilor, runde de consiliere personalizata pe proiect, organizarea testului de evaluare si eliberarea Certificatelor de Absolvire.

 

Va rugam sa confirmaţi participarea, pana cel tarziu luni, 2 octombrie 2006, completand formularul de inregistrare sau contactand secretariatul la tel/fax: (021) 230.49.97 (intre orele 10-14) sau e-mail: eurolink@b.astral.ro . De asemenea, inscrieri se pot face si la „Centrul de Afaceri MASTER” din Deva,  la telefon: (0254) 212070, tel/fax (0254) 218111 sau  la adresa de e-mail: master@softx.ro. Inscrierea este deschisa participantilor din intreaga tara. Inscrierea se face in limita numarului de locuri disponibile, conform principiului „primul venit - primul servit”.

 

Parteneri oficiali:

 

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

 

Centrul de Afaceri MASTER

 

Universitatea Romana de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti

 

SCA Hahui si Asociatii

 

Partenerii Media:

 

 

 

 

 

 

SPONSOR:

 

Hotel Wien (****), DEVA

 

Sponsori tehnici:
 

               

 

 


Tematica Sesiunii

 

 

CONTINUTUL MODULELOR de TRAINING

ZIUA I – 5 octombrie 2006

9:30-10:00 Inregistrarea participantilor

 

10:00-10:30 Inaugurarea oficiala a lucrarilor

 

10:30-13:00

MODULUL 1.

 

a. Prezentarea arhitecturii institutionale, filosofia si sistemul de functionare al programelor operationale sectoriale cu Fonduri Structurale si de Coeziune

 

b. Particularitatile preconizate ale procesului post-aderare pentru Romania (oportunitati, dezavantaje si perspective)

 

 

MODULUL 2.

 

a. Problematica pregatirilor accesarii Fondurilor Structurale in etapa de planificare strategica, selectie si prezentare a proiectelor

 

b. Prezentare pe scurt a responsabilitatilor si oportunitatilor pentru protagonistii procesului de absorbtie:

 

13:00-14:30 Pauza

 

14:30-17:30

MODULUL 3. 

 

Etapele de parcurs de la ideea de proiect la implementarea cu succes a proiectelor (management project cycle)

 

a. informarea cat mai transparenta si intelegerea rigorilor de lucru de catre echipele solicitantilor de fonduri

 

b. consultanta de specialitate pe proiect si relatiile contractuale cu partenerii

§         domeniile si zonele de interventie in care este necesar apelul la consultanta (tipuri de beneficiari, domenii de expertiza, servicii asigurate)

§         consultanta oferita pentru elaborarea proiectelor si alcatuirea dosarului tehnic

  investigatia tehnica

- modalitati de colectare a datelor tehnice necesare

- termene si conditii pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare proiectelor

    studiul de fezabilitate

- continutul si parametrii ceruti pentru realizarea studiilor de fezabilitate

- prezentarea pe scurt a metodologiei de analiza cost-beneficii

- analiza de risc si a senzitivitatii

- aspecte metodologice si implicatii tehnice din perspectiva managementului riscului

   analiza de impact si studiu de piata

      procesul de formulare a bugetului

- rigori si implicatii din perspectiva eligibilitatii, co-finantarii, cooperarii cu partenerii din cadrul proiectului si al impactului final

 

17:30-18:30 Intrebari, discutii si concluziile primei zile

 

 

ZIUA a II a – 6 octombrie 2006

9:30-13:00

MODULUL 4. 

 

a. Raportarea. Intelegerea particularitatilor sistemului de raportare: exigente, modalitati de lucru, riscuri potentiale, evitarea situatiilor de criza.

 

b. Montajul financiar pentru asigurarea eligibilitatii si co-finantarii proiectelor

 

c. Auditul intern si extern  - elementele necesare de urmarit, criteriile de contractare a auditorilor, managementul calitatii si standardele de calitate care trebuie avute in vedere, utilizarea rezultatelor auditului pentru imbunatatirea derularii investitiei

 

d. Evaluarea periodica si evaluarea finala

§         prezentarea criteriilor si procedeelor de evaluare a eficientei si eficacitatii proiectelor

§         evaluarea ex-ante

§         evaluarea de parcurs

§         luarea masurilor colective si analiza implicatiilor pentru derularea proiectului

§         intelegerea matricei de calificare si a matricei de evaluare tehnica a aplicatiei

e. Asigurarea raportarilor financiar-contabile - sistemul de efectuare a platilor, de decontare, de rambursare periodica si de asigurare a legalitatii depline si transparentei cheltuirii sumelor alocate

 

13:00-14:30 Pauza

 

14:30-15:30

 

MODULUL 5. 

 

Asistenta juridica pentru asigurarea legalitatii, a derularii in bune conditiuni a proiectelor si evitarea litigiilor potentiale

15:30 – 18:30

Runde de consiliere individuală oferite de consultanţii şi avocaţii din reţeaua partenerilor Platformei CEFTAC.

 

 

 

ZIUA a III a – 7 octombrie 2006

9:30-10:30

 

MODULUL 6.

Problema comunicarii inter-institutionale. Managementul relatiilor publice in cadrul proiectelor:

10:30 – 11:30

Sustinerea testului de evaluare finala

 

11:30 – 12:30

Runde de consiliere individuală oferite de consultanţii şi avocaţii din reţeaua partenerilor Platformei CEFTAC.


12:30 – 13:00

Prezentarea concluziilor si recomandarilor sesiunii. Inmanarea Certificatelor de Absolvire.

 

 


Comunicate de Presa

 

Formarea expertilor in managementul proiectelor cu Fonduri Structurale

Sesiune Deva, 5-7 octombrie 2006

cu sprijinul Universitatii Romane de Stiinte si Arte "Gheorghe Cristea"

 

~ Anunt important ~ 

 

Bucuresti, 28 septembrie 2006

 

va anuntam pe aceasta cale ca pentru Sesiunea de Formare in domeniul managementului proiectelor cu Fonduri Structurale ce va avea loc la Deva, in perioada 5-7 octombrie 2006, organizata cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara si in parteneriat cu "Centrul de Afaceri MASTER", Societatea de Avocati "Hahui si Asociatii", Universitatea Romana de Stiinte si Arte "Gheorghe Cristea" si firma de PR si Lobby "Phaeton Gala",  am prelungit la cererea partenerilor inscrierile pana in data de 2 octombrie 2006, orele 14:00.

 

Sesiunea se va desfasura la Hotel Wien si se adreseaza urmatoarelor grupuri-tinta: experti si manageri din cadrul autoritatilor publice judetene si locale, intreprinzatori, firme de consultanta si organizatii neguvernamentale care au nevoie sa-si insuseasca o abordare tehnica globala si detaliata asupra procesului de realizare a parteneriatelor, de consultare publica, aprobare, planificare, implementare, contractare/subcontractare, co-finantare, raportare, auditare si evaluare  a proiectelor post-aderare.

 

Va reamintim ca EUROLINK-Casa Europei, sub egida Platformei CEFTAC (proiect fondat in octombrie 2004, cu sprijinul Uniunii Europene), a lansat cu deosebit succes, inca din luna martie a.c., cu sprijinul Ministerului Integrarii Europene, Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, precum si a unor marcanti parteneri regionali, ciclul unor sesiuni de formare dedicate accesarii si gestionarii programelor cu Fonduri Structurale.

 

In pachetul de oportunitati se includ:

Contributia de participare acopera: materialele bibliografice, transportul si onorariile lectorilor, runde de consiliere personalizata pe proiect, organizarea testului de evaluare si eliberarea Certificatelor de Absolvire. Formularul de inscriere este disponibil pe pagina de internet: www.HouseofEurope.ro sau contactand secretariatul la tel/fax: (021) 230.49.97 (intre orele 10-14) sau e-mail: eurolink@b.astral.ro. De asemenea, inscrieri se pot face si la „Centrul de Afaceri MASTER” din Deva,  la telefon: (0254) 212070, tel/fax (0254) 218111 sau  la adresa de e-mail: master@softx.ro. Inscrierea este deschisa participantilor din intreaga tara. Inscrierea se face in limita numarului de locuri disponibile, conform principiului „primul venit - primul servit”.

 

Pentru conformitate,

 

Secretariatul Casei Europei

 


Pachet de Beneficii pentru Sponsori

 

 

Avantajele companiei care sponsorizeaza Sesiunile de Training:

 

promovarea brand-ului si imaginii companiei in evenimente cu impact imediat la nivel local/regional, inclusiv pe paginile de web ale organizatorului si in asociere cu partenerii institutionali;

prezentarea portofoliului de produse si servicii, adaptat nevoilor firmelor participante;
stabilirea unei strategii de promovare coerenta si continua, flexibila in functie de nevoile companiei si adaptabila in context economic si geografic adecvat;
extinderea bazei de clienti si contacte locale;
implicarea intr-un proiect major, cu miza europeana si sansa reliefarii Responsabilitatii Sociale Corporative a companiei Dvs.;
intarirea relatiilor directe cu reprezentantii autoritatilor, mass-media si ai furnizorilor de servicii necesare pe plan local/regional;
adaptarea propriei strategii de dezvoltare pe termen mediu, in functie de intelegerea cerintelor si nevoilor identificate prin proiectele supuse spre finantare din fonduri europene.

 

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa contactati Secretariatul Casei Europei.

 


 

Sesiuni de informare si training privind Fondurile Structurale

  Sesiunea SIGHISOARA 7-8 iulie 2006
  Sesiunea TIMISOARA 24 martie 2006
  Sesiunea CONSTANTA 8 mai 2006
 Programarea Sesiunilor viitoare  Info

 

Home

News

Main issues

Projects

Youth

Press Release

Contact