Masă Rotundă pentru fondarea Grupurilor de Lucru din cadrul
”National Business Anti-Corruption Ombudsman Platform”

APEL DESCHIS – Pactul National Anti-Coruptie al Societatii Civile si Mediului de Afaceri

de | oct. 4, 2017

Încă din anul 2009, România a fost parte la adoptarea ”Codului de Bune Practici pentru Participarea Civilă în Procesul Decizional”, document care definește principiile generale, ghidurile, instrumentele și mecanismele pentru o participare cât mai activă a societății civile la procesul de sprijinire a dezvoltării participării civice în plan național și european.

Ulterior, a fost adoptată ”Agenda pentru Dezvoltare Sustenabilă 2030”, ce recunoaște faptul că promovarea dezvoltării durabile necesită mult mai puternice parteneriate trans-sectoriale la nivelul societății. Nu este deloc o simplă coincidență că reducerea corupției și a practicilor mituirii (Obiectivul 16+5) și dezvoltarea unor instituții eficiente, responsabile și transparente (Obiectivul 16+6) au fost grupate cu asigurarea unui proces de luare a deciziilor considerat pro-activ, inclusiv, participativ și reprezentativ (Obiectivul 16+7). Altfel spus, eforturile anti-corupție nu pot fi încununate de succes în absența unei participări civice consistente.

După cum arată și co-fondatorul organizației mondiale Transparency International, ”… doar o coaliție efectivă între stat, business și societatea civilă pot să aducă transparență și acuratețe monitorizabilă guvernării – nu numai pentru a lupta contra corupției, ci și împotriva altor maladii ale globalizării, inclusiv nedreptatea și inegalitatea, sărăcia, violența, conflictualitatea, distrugerea mediului și schimbările climatice.”

Și la nivelul participării României la ONU, țara noastră și-a asumat obligația, încă din 2014, să promoveze participarea publică, incluzând drepturile cetățenilor, precum: consultarea în fiecare fază a procesului de elaborare a legislației și al implementării; acceptarea diversității de opinie și criticilor; transmiterea propunerilor destinate bunei funcționări și a inclusivității Statului.

În actuala etapă, extrem de complicată geo-politic și geo-economic și de răscruce inclusiv pentru Uniunea Europeană, pentru a se menține și performa pe mai departe ca economie și societate, România ar avea stringentă nevoie să se consulte și să coopereze mult mai strâns cu toate instituțiile UE și organizațiile internaționale relevante. În plan practic, este mai mult decât evident că nu auto-marginalizarea sau autarhia decizională pot constitui o soluție într-o lume în mod fatal globalizată ca mecanisme decizionale și din punctul de vedere al competitivității economice și sociale.

Tocmai de aceea, întrucât și România și-a asumat, în anul 2016, la Summitul Global Anti-Corupție de la Londra, anumite importante angajamente ca țară și și-a fixat în mod prioritar în agendă aderarea la OECD și la Convenția Anti-Mituire în Tranzacțiile Internaționale, precum și suspendarea MCV al Comisiei Europene asupra României, există realmente o oportunitate excepțională pentru ca mediul de afaceri să-și asume și să aplice noile mecanisme legislative și stimulente de îmbunătățire a guvernanței corporative, precum: implicarea activă în viața socială, inclusiv prin aplicare legislației CSR privind raportarea non-financiară; certificarea și aplicarea ISO 37001:2016 privind anti-mituirea; implementarea noii legislații privind lobby-ul la nivel național în curs de adoptare.

Așadar, ținând cont de toate aceste noi tendințe, recomandări, exigențe și prevederi legale, precum și de enorma responsabilitate efectivă a organizațiilor relevante ale societății civile privind prevenirea și combaterea corupției, în special spre a asigura un viitor mai curat și mai bun viitoarelor generații, chemăm toți liderii și militanții implicați cu adevărat în sprijinirea aplicării Strategiei Naționale Anti-Corupție să ia act și să adere la Pactul Național Anti-Corupție al Societății Civile și Mediului de Afaceri, document menit să sprijine și să ghideze fondarea, funcționarea și dezvoltarea Platformei ”Ombudsmanul Național Anti-Corupție în relația cu Mediul de Afaceri.

Grație sprijinului actual și viitor, pe care l-am primit deja și sperăm să îl primim și în continuare, din partea unor prestigioase organizații internaționale, instituții europene și prestigioase personalități, precum bazându-ne și pe bunele practici deja dezvoltate de BERD în alte țări precum Ucraina, considerăm că dând curs Apelului inițiatorilor acestui proiect, vom reuși în mod treptat să construim un mecanism suplu și eficient de mediere, conciliere, advocacy, evaluare paralelă , inter-comunicare și lobby, apt să îmbunătățească atât calitatea de ansamblu al mediului investițional, cât și să crească gradul de încredere și considerație reciprocă între reprezentanții sectoarelor implicate în procesul decizional și în activitatea economică sau în atragerea de investiții străine absolut necesare pe baza aplicării celor mai înalte standarde în materie privind:

  • prevenirea și reducerea mituirii și a corupției;
  • asigurarea concurenței loiale și transparente în mediul de afaceri;
  • prevenirea și combaterea riscurilor de integritate;
  • respectarea codurilor de conduită interne și a politicilor de compliance în concordanță cu partenerii strategici, inclusiv cu cei din afara UE, precum SUA și Canada, mai ales;
  • reducerea riscurilor privind pierderea proceselor de către România la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Banca Mondială prin neadoptarea tuturor măsurilor posibile de prevenție și apărare a Statului Român.

Raport Executiv

Plan de Actiune