Round Table in view of establishing the Task Force Groups of the
National Business Anti-Corruption Ombudsman Platform

More information

Raport Executiv

Masă Rotundă dedicată fondării Grupurilor de Lucru ale
Platformei Naționale a Ombudsmanului Anti-Corupție în relația cu Mediul de Afaceri

Senatul RomânieiBucurești – 28 septembrie 2017 ~

În prezența și cu amabilul sprijin al celor mai importante instituții și organizații internaționale , UUE și din România, la sediul Senatului României – Palatul Parlamentului, în data de 28 septembrie 2017, a avut loc Masa Rotundă dedicată fondării PlatformeiNational Business Anti-Corruption Ombudsman” (Platforma Națională a Ombudsmanului Anti-Corupție în relația cu Mediul de Afaceri)precum și pentru concordarea punctelor de vedere privind funcționarea grupurilor de Lucru și a Planului de Acțiune pentru perioada imediat următoare, până în luna mai 2018.

Acest eveniment a reprezentat continuarea Conferinței Europene ”Improving Anti-Corruption Policies and Practices” (25-27 mai2017)organizată de către Fundația EUROLINK- Casa Europei cu amabilul sprijin și participarea Vicepreședintelui SenatuluiRomânieiDl Mihai GOTIU, membru al Comisiei pentru Petiții, Anti-Corupție și Abuzuri, îcooperare cu European Network for Education and Training (EUNETși co-finanțată de Europe for Citizens Programme a Uniunii Europene și în parteneriat cuFundația Hanns Seidel, precum și grație ghidajului teoretic și suportului moral oferit de Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Pe lângă organizațiile neguvernamentale inițiatoare – EUROLINK-Casa EuropeiCatedra Internațională Onorifică „Jean Bart”în favoarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012)și Fundația Freedom House – România, un vast și reprezentativ spectru de instituții, precum camere bilaterale de comerț, asociații profesionale, misiuni diplomatice și alte entități nonguvernamentle din zona CSR, Anti-Mituire și Anti-Corupție, a fost prezent la lucrări în scopul expres al acordării sprijinului și propriei contribuții la succesul conceptului inițiat prin programul Comun BERDOCDEprecumFIC – Consiliul Investitorilor Străini; AmCham; Departamentul Economic și Comercial al Ambasadei R.F. Germania; Camerele Bilaterale de Comerț România-Turcia și Bulgaria-Româniainstitute naționale de cercetare de sub egida Academiei Române; KPMG; EY; Oracle; Romanian Business LeadersAsociația Economiștilor din UngariaCentru pentru Cercetări Avansate în Management și Etică Aplicată; CSRmedia; Platforma Romania 100; RENAR și altele.

Vocația centrală a Ombudsmanului Național de Business este aceea de a investiga plângerile contra situațiilor de malpractice în actul de guvernanță economică și comercială. Motivația principală a agenților economici de a face apel la un asemenea mecanism se referă în mod specific la contextele când reprezentanții mediului de afaceri înregistrează probleme nerezolvate în relația cu Statul Român ori cu alte autorități publice locale, companii de stat/controlate majoritar de stat sau cu oficiali guvernamentali/locali.

În etapa actuală, nou creatul Consiliu Consultativ al Platformei ”Ombudsmanul Național Anti-Corupție în relația cu Mediul de Afaceri” va opera deocamdată pe o bază de auto-finanțare și se va afla într-o perioadă de testare în cadrul parteneriatului extins dintre organizațiile societății civile, camerele de comerț și asociațiile profesionale stimulate să se alăture organizațiilor fondatoare ale acestui proiect. Abia într-o fază ulterioară, această structură semi-formală de desfășurare a activităților platformei urmează să genereze o structură mai oficială, atunci când resursele financiare și logistice de sprijin vor fi disponibile la nivel extern și intern, în mod special ținând cont de deschiderea oferită de Programul Comun BERD-OCDE.

În componența Consiliului Consultativ vor exista următoarele patru categorii de afiliere: Membri Onorifici, Membri Corporativi-Parteneri, Membri Activi și Membri cu statut de Observator din partea sistemului judiciar precum și a altor ministere și agenții guvernamentale ori entități publice monitorizate și evaluate în mod paralel, care vor avea oportunitatea, astfel, să fie informate și să poată exprima reacția lor în situațiile pe care le vor considera importante/necesare.

Cele trei Grupuri de Lucru ale Platformei, propuse cu această ocazie, sunt următoarele:

1) CSR și prevenirea corupției;

2) Riscurile de integritate, politicile de conformitate, reformele legislative și ale taxării;

3) Investițiile și tranzacțiile internaționale și combaterea corupției în mediul privat și în sectorul public.

Reprezentanții acestor Grupuri de Lucru urmează să se reunească lunar, începând chiar cu această lunăInițiatorii au propus, în acest sens, ca reuniunile să aibă loc cu sprijinul Președinției României, la Palatul CotroceniPrincipala misiune a acestor Grupuri de Lucru este de a formula sugestii și propuneri legislative/administrative și a determina un calendar de acțiuni și măsuri până la momentul prognozatei Conferințe de Evaluare, propusă a avea loc în luna mai 2018.

Secretariatul Tehnic al Platformei este sigurat de Fundația EUROLINK-CAsa Europei, cu sprijinul unor experți și profesioniști, pe bază de voluntariat. Alte activități destinate auto-finanțări, precum consiliere, advocacy, mediere, evaluare paralelă, networking și lobby instituțional vor fi demarate în vederea sporirii standardelor reputaționale ale mediului de afaceri și investițional ăn direcții de specializare precum:

  • prevenirea și reducerea mituirii și a corupției;

  • asigurarea concurenței loiale și transparente în mediul de afaceri;

  • prevenirea și combaterea riscurilor de integritate;

  • respectarea codurilor de conduită interne și a politicilor de compliance în concordanță cu partenerii strategici, inclusiv cu cei din afara UE, precum SUA și Canada, mai ales;

  • reducerea riscurilor privind pierderea proceselor de către România la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Banca Mondială prin neadoptarea tuturor măsurilor posibile de prevenție și apărare a Statului Român și a companiilor active în România.

În cadrul inaugurării lucrărilor Mesei Rotunde, au adresat mesaje de salut și încurajare:din partea Senatului României – Mihai GOTIU, Vicepreședintele Senatului RomânieiPreședinția României – Prof. Elena-Simina TĂNĂSESCU- Consilier PrezidențialBERD Londra – Dna Cristina BUZAȘU – Acting Principal Manager – Parteneriate și Relații ExternePlatforma ”Romania 100” – Dl Adrian BABOI-STROE, fost Secretar de Stat – Ministerul JustițieiFundația Freedom House România – Dl Gelu TRANDAFIR – Director de Comunizare/fost Secretar de Stat – Consiliul Național al AudiovizualuluiPropunerea înființării Consiliului Consultativ alPlatformei ”Ombudsmanul Național Anti-Corupție în relația cu Mediul de Afaceri” a fost prezentată de Dl Sever AVRAM,Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei, precum și grație sugestiilor teoretice și practice din partea: RețeleiOCDE Anti-Corupție pentru Europa de Est și Asia Centrală – Dna Olga SAVRAN; Consiliul Ombudsmanului de Business – Coordonatorul Ucrainian – Dna Tetyana KOROTKA; Fundația Hanns Seidel – Dl Ciprian PETCU, Director Executivfostul Secretar de Stat/Negociator în relația cu OCDEDna Sorana BACIU; Direcția Analiză și Planificare Politică din cadrul Ministerului Afacerilor ExterneDna Alina Ruxandra HUSZAR; GRASCO, Universitatea din Strasbourg – Dna Camelia BOGDAN; Baroul București – Dna Av.Ana-Maria MUNTEANU; Institutul Național al Magistraturii – Procuror Militar (r) Formator Nelu CIOBANU – fost Director INM .

La Masa Rotundă de fondare a Platformei au luat parte reprezentanți ai unora dintre cele mai prestigioase instituții, invitați să devină Membri Observatori, precumSenatul RomânieiPreședinția RomânieiAcademia RomânăMinisterul JustițieiDirecția Generală Anti-Corupție – Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și AntreprenoriatMinisterul Economiei; ANAF – Ministerul Finanțelor PubliceOficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor etc.

La finele evenimentului, în vederea sprijinirii acelerării angajamentelor naționale de țară luate de România la Summitul Global Anti-Corupție (Londra, 2016) și al aderări la OCDE, precum și la Convenția Anti-Mituire în cadrul Tranzacțiilor Internaționale, participanții au adoptat prin consens Pactului Național Anti-Corupție al Societății Civile și Mediului de AfaceriTinând cont de noile tendințe, recomandări, exigențe și prevederi legale, precum și de enorma responsabilitate efectivă a organizațiilor relevante ale societății civile privind prevenirea și combaterea corupției, în special spre a asigura un viitor mai curat și mai bun viitoarelor generații, inițiatorii au făcut apel la toți liderii și militanții implicați cu adevărat în sprijinirea aplicării Strategiei Naționale Anti-Corupție să ia act și să adere la acest document, menit să sprijine și să ghideze fondarea, funcționarea și dezvoltarea Platformei ”Ombudsmanul Național Anti-Corupție în relația cu Mediul de Afaceri”.

Invitații și participanții la acest eveniment fondator au agreeat faptul că există o oportunitate excepțională ca mediul de afaceri să-și asume și să implementeze acum noi mecanisme și stimulente legislative, destinate ameliorării guvernanței corporatie și, în ansamblu, a reputației companiilor din România. Unul dintre mijloacele identificate să sprijine în mod expres acest obiectiv este în acest context certificarea și implementarea ISO 370001/2016 privind Anti-Mituirea, precum și noua legislație românească privind lobby-ul.

Parteneri Media Asociați: Agenția de Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională, Juridice.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, 24PHarte.ro, SmartFinancial.ro, PRwave.ro, BrandInfo.ro, “Buletin Dunărean”.

Pentru conformitate
Secretariatul Consorțiului Organizatoric 
c/o EUROLINK-Casa Europei 
info@houseofeurope.rociosuerd@gmail.com