Conferința Europeană de Transfer a Bunelor Practici & Sesiunea de Training
București – ROMÂNIA, 25 – 27 mai 2017

Argument

Până în prezent, deși s-au organizat numeroase conferințe și evenimente consacrate luptei împotriva corupției, nu s-a reușit crearea unui mecanism stabil și constant pentru un dialog structurat între decidenții principali din instituțiile care au în vedere atât reducerea corupției, cât și sporirea integrității funcției publice și respectarea pe deplin a drepturilor omului, inclusiv a celor care se află angajați în procese penale sau execută pedepse legate de infracțiuni de corupție – abuz în serviciu.

Recentele evoluții din societatea românească impun o nouă abordare în vederea realizării unei convergențe instituționale reale la nivelul nu doar al instituțiilor responsabile din domeniul Justiției, al Educației – mai ales pentru componenta prevenirii corupției, ci și din rândul decidenților politici, ai administrației publice centrale, și al respectării drepturilor omului și al promovării unui acces echitabil la justiție al tuturor categoriilor de cetățeni.

În România, potrivit recentelor rapoarte ale Cooperation and Verification Mecanismului de Cooperare și Verificare (Comisia Europeană) și a celor ale Grupului de State contra Corupției (GRECO – Consiliul Europei), există o problemă cu armonizarea completă a sistemul legal și procedural din România în ceea ce privește implementarea transparentă și adecvată a proiectelor guvernamentale și non-guvernamentale, în special dar nu numai a celor finanțate de Uniunea Europeană. Societatea civilă românescă și tânăra generație sunt îngrijorate de impactul corupției administrative și politice la nivel înalt. Aceasta conduce la necesitatea unei concentrări sporite asupra tehnicilor și diseminării bunelor practici europene, mai ale în domeniul prevenirii corupțieiși educării decidenților, practicienilor și reprezentanților grupurilor de interese.

Mai ales în contextul crizelor democratice din diversele societăți ale Europei Centrale, această situație implică a întărire a procesului de conștientizare și cunoaștere a grupurilor-țintă în ceea ce privește importanța prevenției și a unei mai apropiate colaborări cu partenerii mai avansați din Europa.

Evenimentul își propune nu doar să realizeze un necesar schimb de vederi între principalii decidenți din domeniul justiției, ci și să contribuie în mod decisiv la adoptarea unor propuneri și recomandări transmise către Comisia Europeană și Parlamentul European, precum și către CSM, Parlamentul și Guvernul României pentru a alinia cât mai palpabil practicile și standardele în domeniul statului de drept și ale respectării drepturilor omului în raport atât cu partenerii europeni, cât și în relația strategică cu Statele Unite ale Americii.

Evenimentul are drept scop punerea împreună a reprezentanților justiției și ai mediului privat, iar finalitatea dorită este crearea unei Platforme de monitorizare și evaluare paralelă, mai ales a contractelor încheiate între statul român și companii internaționale, dar și o îmbunătățire generală a cadrului de realizare a achizițiilor publice și de creare a unor investiții pe baza parteneriatelor public-private, în special în relația cu China. Accentul va cădea pe modalitați și tehnici de prevenire a corupției, mai ales, în contexul în care sesizarea timpurie a unor aspecte ce ar putea fi interpretate ulterior ca abuzuri, trafic de influență, corupție etc, să poată fi evitate și să aibă drept consecință reducerea cheltuielilor privind recuperare prejudiciilor.

Astfel, atât Conferința Europeană, cât și Sesiunea de Training destinată practicienilor, vor fi focalizate pe  îmbunătățirea cotării României de către GRECO – Grupul de State Contra Corupției al Consiliului Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Comisia Europeană, prin MCV, precum și pe reducerea barierelor care stau încă în calea aderării României la OECD.

Ca impact final vizăm adoptarea prin consens a unei Declarații în sprijinul întăririi convergenței instituționale a tuturor decidenților implicați mai ales în procesul de prevenire timpurie a faptelor de corupție și în procesul de sprijin al confiscărilor extinse, ori de câte ori este cazul. Ulterior, pe baza rezultatelor Conferinței, vizăm replicarea într-un eveniment mai amplu privind crearea unei Coaliții extinse privind prevenirea și combaterea corupției și aderarea României la Convenția Internațională Anti-Mită.

Secțiuni ale evenimentului

Sesiunea de Conștientizare și Formare

Locația: Casa Academiei Române – Sala „Pierre Werner”

Calea 13 Septembrie nr 13, parter

Orele: 9.30 – 16.00

Participanți: max. 25 persoane

Mai multe informații

Conferința Europeană de Transfer a Bunelor Practici

Locația: Senatul României – Sala ”Avram Iancu”

Calea 13 Septembrie nr 1-3, intrarea A – Senat, Mezanin

Orele: 9.30 – 17.00

Participanți: max. 80 persoane

Mai multe informații

Vizită ghidată de documentare în București 

Program opțional pentru oaspeții din străinătate

 

 

Acest eveniment este organizat de Fundația EUROLINK – Casa Europei cu amabilul sprijin al Senatului României, în cooperare cu European Network for Education and Training – EUNET și co-finanțat prin Programul Uniunii Europene Europe for Citizens Programme și prin parteneriatul cu Fundația Hanns Seidel.