Răsplătirea excelenței în cadrul Galei ”Integritate, Bună Guvernanță și Responsabilitate Socială”

În ajunul Zilei Internaționale Anti-Corupție și în contextul marcării a 20 de ani de la fondarea Casei Europei ”EUROLINK” din București, în data de 8 decembrie 2017, la Muzeul Național Cotroceni, a avut loc Gala ”Integritate, Bună Guvernanță și Responsabilitate Socială în sectorul public, mediul de afaceri, academic și în cadrul societății civile”, în cadrulRead More

Sesiune de Informare și Training – Universitatea din Oradea, 16 octombrie 2017

Lansarea Programului Comun de Formare a Experților în Studii Strategice Avansate în contextul Macroregiunii Dunării ~ Sesiune de Informare și Training – Universitatea din Oradea, 16 octombrie 2017 ~ În cadrul Programului Comun de Formare – derulat de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), în parteneriat cu AcademiaRead More

Studii Strategice Avansate în contextul Macroregiunii Dunării

Implicare în proiectele de cooperare transnațională prin profesionalizarea și certificarea specialiștilor, consultanților și managerilor în context UE și internațional Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate academice, cât și școli doctorale/post-doctorale, care să fie astfel recunoscuteRead More

Anunt

ANUNȚ PUBLIC Vă informăm că proiectul câștigător în cadrul aplicaţiei de finanţare al Programului Național Comun de Formare SUERD, inițiat de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) și desfășurat în colaborare cu Asociația „Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR) este celRead More

Finantarea de actiuni comune privind INTERREG/SUERD

Scopul lansării prezentei finanțări de proiecte este de a dezvolta un model integrat de acțiuni comune privitoare la problematicile INTERREG/SUERD. Acțiunile proiectelor depuse vor face referire la Programul Național Comun de Formare SUERD, program inițiat de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), și desfășurat în colaborare cu AsociațiaRead More

Oportunitate de participare și sprijin pentru mediul de afaceri

Oportunitate de participare și sprijin pentru mediul de afaceri prin ”National Business Anti-Corruption Ombudsman Platform” Masă Rotundă – Senatul României, 28 septembrie 2017   În urma amabilei recomandări și ghidajului oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu ocazia desfășurării Conferinței Europene ”Îmbunătățirea politicilor și practicilor anti-corupție prin participarea activă a societății civile”Read More

National Business Anti-Corruption Ombudsman Platform

Round Table in view of establishing the Task Force Groups of the National Business Anti-Corruption Ombudsman Platform Following the deployment of the European Conference ”Improving Anti-Corruption Policies and Practices”, organised by EUROLINK-House of Europe Foundation with the kind support of the Senate of Romania in cooperation with the European Network for Education and Training (EUNET)Read More

Formarea experților în gestionarea și valorificarea Programului INTERREG în contextul oportunităților de finanțare SUERD

Noul cadru al Programului INTERREG Europe oferă cooperării macro- și inter-regionale o gamă extrem de largă de oportunități de colaborare și finanțare, încă slab valorificate de către autoritățile publice, mediul de afaceri și agențiile, centrele de cercetare și ONG-urile tematice din România. În plus, prin Programul Operațional Regional, este deschisă acum Axa de finanțare dedicatăRead More

Specializare în prevenirea corupției în mediul privat și în relație cu autoritățile centrale

Sesiune de Training, București – Casa Academiei Române – 25 mai 2017 În toate Statele Membre ale Uniunii Europene, problematica prevenirii și combaterii corupției a devenit nu numai o chestiune prioritară din unghiul de vedere al Comisiei Europene, ci a generat în plan profesional o serie de competențe și abilități pe care practicienii din domeniulRead More