Prin Strategia Dunării, macro-regiunea are șansa implementării noii economii circulare

~ Concluzii după desfășurarea Forumului Național SUERD – 28 octombrie 2019 ~

La Palatul Parlamentului, a avut loc pe data de 28 octombrie 2019, o nouă ediția a Forumului Național al Strategie UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

În calitate de Comisar Regional Dunărean din partea CLDR am participat cu o intervenție personală în cadrul secțiunii dedicată rolului societății civile în implementarea Strategiei.

Aș remarca, în primul rând, că Forumul s-a ținut în acest an în mod special în contextul în care s-a încheiat mandatul României la Președinția SUERD și a fost predată în mod oficial ștafeta Croației, prin intermediul adjunctului Ministrului Dezvoltării Regionale și al Fondurilor UE, Dl Velimir ZUNAC.

Am avut o scurtă intervenție în secțiunea dedicată structurilor asociative ale comunităților locale și altor organizații non-guvernamentale relevante, în care am pledat în principal pentru necesitatea impunerii pe agenda de priorități a viitorului exercițiu financiar UE a unor proiecte de tip flagship (fanion) care să permită o mult mai bună coordonare și coerență a inițiativelor și proiectelor dunărene, în special în zona de interes și pentru România, anume bazinul Dunării de Jos și al Mării Negre.

În speță, am reluat, ca și în recenta reuniune de lucru la care a participat Comisarul Șef European, Dl Peter LANGER, propunerea activării și extinderii platformei internaționale educațională și inter-disciplinară, cunoscută sub numele de Academia Dunăreană a Inovării Macro-Regionale (lansată deja de noi, încă din 2016). Acestă Academia ar urma să includă, în primul rând, în vederea combaterii hemoragiei creierelor și al reținerii inovării în regiune, Acceleratorul de Idei, Proiecte și Afaceri, conform specializărilor regionale inteligente (RIS).

Acest proiect are în mod vădit nevoie de o finanțare special dedicată, după modelul altor proiecte majore, precum ITI Delta Dunării, protecția sturionilor și Danubius-RI. Pe de altă parte, un al doilea proiect vizat se referă la Rețeaua Europeană a Comisarilor și Ofițerilor Dunăreni, ale cărei baze au fost puse, în mod informal, de către Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării, în cadrul Forumului SUERD de la Budapesta (2017). Instituționalizarea acestei rețele și la nivelul autorităților publice centrale, județene și municipale ar permite realizarea treptată a doritei standardizări a legislației, prevederilor și procedurilor privind îndeosebi dezvoltarea și inovarea urbană, precum și punerea în aplicare a celor mai importante direcții de acțiune UE în domenii precum economia circulară/verde, dezvoltarea durabilă, digitalizarea transformativă sau consolidarea și protecția ”stilului de viață european”. Totodată, după modelul dezvoltat de Academia Europeană a Dunării de la Ulm în cadrul ciclului ”Danube Schools”, rețeaua ar avea posibilitatea elaborării unei curricule unificate la nivel macro-regional de studii avansate dunărene care să consolideze identitatea și solidaritatea în zonă, îndeosebi în rândul tinerilor și să orienteze obiectivele de carieră profesională în scopul unei conlucrări mult mai pragmatice prin proiecte, investiții și afaceri cu un grad sporit de inovativitate. De altfel, țin să amintesc că prin demersurile conjugate ale Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD) și Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), la nivel național, acest tip de studii a fost deja articulat sub forma unui program de studii de tip post-universitar adresat celor motivați să se formeze în domeniul dezvoltării și inovării macro-regionale, precum și un prim program de tip pre-doctoral, menit să orienteze tot mai mulți candidați la doctorat către abordări mult mai ancorate în realitatea social-economică actuală și către oportunitatea ghidată de a conferi orientare pro-antreprenorială propriilor teze și proiecte profesionale ulterior dezvoltate.

Coordonatorul Național SUERD din partea MAE a evocat în mod special posibilitatea ca, în urma Președinției României la SUERD, axată pe inovare prin clustere, huburi și lanțuri valorice, să poată fi mai convingător susținute, și de către Guvernul României, câteva proiecte fanion în domeniul economiei circulare.

În acest sens, în ceea ce ne privește, ne-am implicat în ultima perioadă intens în promovarea politicilor pro-active favorabile noii economii circulare, chiar prin organizarea unui program mini-MBA destinat antreprenorilor și experților în managementul economiei circulare și dezvoltării durabile, în parteneriat și cu sprijinul Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM, Cluj Napoca) – reprezentant în România DG Environment, Comisia Europeană. În viitorul apropiat, am conturat deja, împreună și cu alți parteneri, un prim proiect, aplicabil la nivel național, focalizat pe formarea unui nou lanț valoric în domeniul industriei Wellness – bunăstarea materială și spirituală rezultată din coroborarea tuturor modalităților de promovare a educației pentru sănătate, îngrijire personală, centre spa și turism de sănătate, social și conștient sustenabil. De altfel, o conferință specială va fi organizată, în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului și Acțiunea Ecologică Română, în domeniul dezvoltării durabile și ecologiei sistemice, în cadrul căreia vom face un prim exercițiu de lobby instituțional în favoarea promovării la Bruxelles și la Viena a acestei inițiative a societății civile și mediului academic din țara noastră.

În principal, aș reține faptul că Secretarul de Stat MAE, Dr. Gabriela Melania CIOT, a reliefat că sunt, pe viitor, necesare o mai mare reducere a obstacolelor artificiale de tip birocratic în calea transpunerii Strategiei ce urmează a fi revizuită până anul viitor, precum și o canalizare mult mai pragmatică și coerentă a finanțărilor 2021-2027 spre obiective realiste și stringent utile și din unghiul intereselor proprii României și sub-regiunii din care face parte.

De altfel, și reprezentantul DSP – Punctul de Contact SUERD (găzduit de Viena și București), Dr. Dan BĂLĂNESCU, a scos în evidență că, de acum înainte, această tânără instituție se va concentra mult mai pregnant pe popularizarea Strategiei, în special prin social media și a unor evenimente cu participare mult mai largă a reprezentanților comunităților locale. În plus, una dintre prioritățile care mi-a reținut atenția și sperăm să se confirme în practică, se referă la atragerea și a altor investitori, inclusiv de tip privat, care să contribuie la co-finanțarea proiectelor și la transpunerea sinergiilor posibile între diversele arii prioritare SUERD, așa cum și-au exprimat dorința majoritatea reprezentanților Statelor Membre SUERD.

Sever AVRAM

Coordonator General CIO-SUERD ”Jean Bart”

avatar

About

Secretary

View all posts by