CIO-SUERD

Noul site CIO-SUERD! - http://ciosuerd.houseofeurope.ro


Programe curente CIO-SUERD:

Curs Bioeconomie

Programul National Comun de Formare

Curs online Managementul Bioeconomiei, Inovarii si Guvernantei
Perioada: iulie - octombrie 2018

Program postuniversitar on-line pentru formarea consultantilor in specializarile bioeconomiei

Bioeconomia, ca domeniu în Uniunea Europeană, deține deja în prezent o cifră de afaceri de 2,1 trilioane Euro și menține peste 18 milioane de locuri de muncă active. Pentru aceasta, însă, devine extrem de importantă formarea unor consultanți, project manageri, economiști, specialiști, cercetători și traineri în domeniile bioeconomiei.

Programul de tip post-universitar ”Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței” vizează înzestrarea cursanților cu un set consistent de competențe, precum și cu înțelegerea inovării în științele vieții, atât de necesară celor care activează în sectorul public, în mediul privat și în zona ONG. În acest sens, curricula este orientată către o gamă largă de experți actuali sau de viitor care acționează în domenii tehnologice de vârf, în scopul de a-i echipa în așa fel încât să poată oferi soluții la probleme practice legate de: strategii de inovare ale firmelor, politici și reglementări, modele colaborative în cercetare-dezvoltare, guvernanță și proprietate intelectuală.

Cursul se desfășoară exclusiv on-line, pe o platforma dedicată, cu acces personalizat, pe o perioada de 3 luni, iar la final, în urma unei evaluări bazate pe prezentarea în scris a unui micro-proiect personal, acesta se soldează cu Certificat de Absolvire eliberat în co-tutelă de următoarele instituții: Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării ”Jean Bart” (CIO-SUERD), Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” al Academiei Române, Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Viena).

Beneficiile speciale pentru absolvenți

Această formare cu caracter multi și inter-disciplinar se va dovedi utilă ​​​în special celor care care vor dori să lucreze în context intern, european sau internațional în specializările de bază bioeconomie, biotehnologii, ecoeficiență, dezvoltare durabilă, inovare urbană, managementul proiectelor europene și bună guvernanță.

Absolvenții cursului primesc Certificat de Absolvire însoțit de o Anexă de Studii și sunt cooptați în Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni, prin care primesc informații și consiliere privind participarea la proiecte europene în domeniile subsumate bioeconomiei.

De asemenea, aceștia pot primi Scrisori de Recomandare pentru angajare, colaborare sau participare la parteneriate/proiecte cu caracter național/european și li se va acorda acces privilegiat la evenimentele publice și grupurile de lucru pentru proiectele inițiate de partenerii CIO-SUERD și CLDR.

Prezentarea cursului a avut loc în cadrul evenimentului de lansare a SMART Innovative Learning Hub (Casa Academiei Romane, 2 februarie 2018). ​

Formular de Înscriere

P​ersoanele care se vor înscrie până la data de 26 ianuarie 2018 vor beneficia de o reducere speciala de 15% din contribuția bănească aferentă înscrierii la curs.


Contact:

Catedra Internationala Onorifica SUERD
Secretariat Tehnic - c/o EUROLINK-Casa Europei
Tel./fax: 021.2304997; mobil: 0723699857
E-mail: info@houseofeurope.ro