CIO-SUERD

Noul site CIO-SUERD! - http://ciosuerd.houseofeurope.ro


CIO-SUERD

Programul National Comun de Formare

Curs online pentru Formarea Ofiterilor si Comisarilor Dunareni
Perioada: iulie - octombrie 2018

INSCRIERI DESCHISE! - Formular de Inscriere

În prezența și cu amabilul sprijin a Înaltului Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe – Coordonator Național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, Dl Secretar de Stat Cristian WINZER, în data de 2 noiembrie 2017, vă informăm că ​​Asociația "Comunitățile Locale Riverane Dunării" (CLDR) - Membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), a lansat procesul de extindere și dezvolt​a​re al ​​Rețelei Comisarilor Dunăreni în România.

​Rolul Comisarilor Județeni, Municipali și Locali Dunăreni devine recunoscut oficial și cu mult mai important pentru ca toate comunitățile din cele 41 de județe și din Capitala României să se inter-conecteze la ​​viitoarea platformă internet a CoDCR și să poată beneficia de serviciile de sprijin privind informarea, consilierea și schimburile de bune practici care sunt în mod curent desfășurate pentru a facilita cooptarea în rețele și proiecte de cooperare teritorială cu dimensiune transfrontalieră și transnațională.

Întrucât intrăm și într-o etapă intensă de pregătire și a preluării, în 2019, a Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România și potențial și a Președinției Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și de găzduire a Summitului UE în România, contribuția pe care și-o pot aduce comunitățile la reușita acestor acțiuni devine cu atât mai importantă și se bucură și de sprijinul și recunoașterea unor importante instituții educaționale precum Academia Română, Catedra Internațională Onorifică SUERD "Jean Bart" (CIO-SUERD), Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, precum și al unor parteneri europeni cu vastă experiență în câștigarea finanțărilor europene, precum URBASOFIA - Laborator de Inovare Urbană, Agenția pentru Patrimoniu Cultural Euromediteranean, Detente Consultants România.

antet

Prin aceste structuri cu reprezentativitate la nivel național și la nivel UE, consiliile județene/municipale/locale vor avea acces la următoarele beneficii și instrumente pe care CoDCR le-a creat sau este pe cale să le operaționalizeze:

 • Acces la resursele ​​Punctului de Contact al Reprezentanței Comune, ca Instituție de Lobby a CoDCR pe lângă instituțiile europene, în special DG REGIO - Comisia Europeană
 • Posibilitatea promovării comunității și proiectelor prin intermediul ​​Platformei Internet de Comunicare și Informații
 • Invitarea și cooptarea în cadrul evenimentelor privind dezvoltarea și implementarea proiectelor comune în cadrul seriei "​​River Show: democrație, auto-guvernanță și participare cetățenească în cadrul Regiunii UE a Dunării"
 • Oportunitatea primirii de​​ consultanță și expertiză pentru dezvoltarea de proiecte și redactarea cererii de finanțare
articol

Obiectivele Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării sunt transpuse în practică de către Comisarul Șef al Regiunii Dunării, în calitate de principal coordonator executiv al CoDCR, cu sprijinul Secretariatului General și al Biroului Reprezentanței CoDCR pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles. (...)

Comisarul Șef al Regiunii Dunării coordonează activitățile tuturor Comisarilor Locali și Regionali Dunăreni. Acesta cooperează cu delegații instituțiilor partenere și ai instituțiilor cu statut de Observator cu privire la cooperarea dintre aceștia și CoDCR. (...)

Instituțiile membre ale CoDCR [NB: precum este și CLDR] au posibilitatea să deschisă Birouri Locale de Reprezentare ale CoDCR în cadrul sediilor acestora în scopul realizării unei coordonări concrete și eficiente a activităților de ansamblu ale CoDCR, coordonate de către Comisarii Locali sau Regionali Dunăreni.

cf. Art. 7 și Art. 8 din Documentul Oficial "Regulile de cooperare în cadrul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării" (Budapesta, octombrie 2017)


CIO-SUERD

INSCRIERI DESCHISE!
Sub egida Programului National Comun de Formare, cursurile online se vor desfasura in perioada iulie - octombrie 2018, iar evaluarea finală, pe baza unui test practic în scris, la distanță. - Formular de ÎnscriereFormarea și dezvoltarea Rețelei Comisarilor Dunăreni lansată de CoDCR, partener strategic al Comisiei Europene

Conform reglementarilor educationale in vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Romana, prin cele 30 de institute nationale de cercetare, este abilitata sa organizeze atat studii avansate academice, cat si scoli doctorale/post-doctorale, care sa fie astfel recunoscute si pe plan european.

INCE

In acest sens, în baza parteneriatului cu Academia Română, s-a decis continuarea, pe baze consolidate, a proiectului educațional inițiat în anul 2012 prin lansarea la nivel național a cursurilor la distanță pentru formarea membrilor și aspiranților la aderarea la rețeaua trans-naională a Comisarilor Dunăreni la nivel local, județean și regional, așa cum s-a decis de către înalții reprezentanți ai regiunilor și primăriilor din macro-regiunea Dunării cu ocazia Conferinței Europene CoDCCR, prin Declarația de la Budapesta 2017: ”The cooperation between our cities and regions creates the new European Danube Region”. Această expertiză este mai mult decât utilă și aplicabilă pentru toate cele 41 de județe ale României și se justifică prin caracterul profund multi și inter-disciplinar al proiectelor cu "valoare adăugată" macroregională.

Cooptarea competențelor și abilităților celor care doresc să își ofere concursul în cadrul acestui processe subsumează celor patru piloni majori ai însăși Strategiei Dunării: Interconectarea regiunii Dunării; Protejarea mediului în regiunea Dunării; Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării; Consolidarea regiunii Dunării

Între timp, în cadrul Programului Transnațional "Dunărea", la nivelul UE au fost determinate deja 9 proiecte strategice mari care să conducă la consolidarea și coeziunea macroregională. Plecând de la aceste nuclee de bază, profesorii și formatorii din sistemul educațional preuniversitar, cât și cadrele universitare, masteranzii și doctoranzii din mediul academic, au ocazia să-și valorifice într-un cadru mult mai prielnic experiența teoretică și practică, contribuind în acest fel din diverse unghiuri de cunoaștere la transpunerea Planului de Acțiune agreat la nivel european și la formarea unei abordări dinamice și de tip antreprenorial privind renașterea economică și socială a întregii regiuni.

Un stimulent major în plus îl reprezintă oportunitatea ca toți cei implicați în sistemul educațional, cât și în cel de cercetare-inovare să-și dezvolte și maximizeze atuurile profesionale personale, precum să-și dezvolte și noi abilități referitoare la cooptarea în proiecte complexe în diverse domenii cu caracter transfrontalier și transnațional. După finalizarea cursurilor SUERD, absolvenții noștri au posibilitatea să avanseze mai rapid în carieră.

În acest cadru flexibil și pro-activ configurat, organizatorii propun următoarele cursuri online:

   1. Expert în gestionarea și valorificarea Programului INTERREG Europe și a proiectelor europene în context macroregional dunărean
 • Prezentarea componentelor și a oportunităților Programului INTERREG Europe
 • Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) - document cardinal pentru integrarea dezvoltarii Romaniei in context dunarean
 • Specificul Managementului de Proiect in contextul implementarii SUERD

  1. 2. Expert în managementul bioeconomiei, inovării și bunei guvernanțe
 • Bioeconomie vs Economie Verde. Strategiile și planurile de acțiune UE
 • Securitatea alimentară și căi de gestionare durabilă a resurselor naturale
 • Relația dintre bioeconomie, guvernanța colaborativă și dialogul avizat cu societatea

Pana in prezent, circa 750 de cursanti au absolvit cursurile la distanta si sesiunile intensive de training in diverse universitati/centre universitare ale Romaniei, precum: Arad, Brasov, Bucuresti, Constanta, Craiova, Galati, Oradea, Targoviste, Timisoara s.a. Chiar si numerosi profesionisti, manageri sau experti originari din Romania, care lucreaza in alte tari din UE sau Canada si Statele Unite, au studiat in cadrul programelor CIO-SUERD, in special cei motivati sa-si completeze formarea profesionala/stiintifica pentru a intelege mai bine si a activa in cadrul proiectelor sau programelor cu finantare europeana, de tipul cooperarii transfrontaliere si transnationale, in special. Acestia formeaza Reteaua Nationala a Ofiterilor/Comisarilor Dunareni, deja lansata si constituita din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Organizații, instituții și companii europene și internaționale angajatoare:

 • Comisia Europeană - departamentele specializate, de exemplu DG REGIO, DG Research - Joint Research Centre (JRC) - Danube Reference Data and Service Infrastructure; DG Regional and Urban Policy
 • Danube-INCO.NET
 • International Commission for the Protection of the Danube (ICPDR) - Viena, Austria
 • Global Water Partnership Central and Eastern Europe - Bratislava, Slovacia
 • Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) - Budapesta, Ungaria
 • Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC) - Szentendre, Ungaria
 • World Wide Fund for Nature (WWF), cu sucursale și în România
 • Convenția Carpatică - TRANSGREEN
 • Danube Private University (DPU) - Krems-Stein, Austria
 • Fondul European pentru Investiții Strategice (InnovFin)
 • Fundația ERSTE
 • Centre for European Economic Research (ZEW) - Mannheim, Germania

Ce cariere sau formări profesionale pot viza absolvenții cursurilor noastre?

 • Business: manageri resurse umane; business manager; corporate trainers; profesioniști în domeniul educației pentru adulți;
 • Cercetare în domeniul educației continue și management educațional, cu acces posibil la Programul ERASMUS Mundus: dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul educației superioare, cu accent pe programul ERASMUS și Orizont 2020;
 • Inovare socială: media interactivă și tehnologii educaționale;
 • Competențe vizuale pentru era digitală: cross-media, studii pentru baze de date informatice; știința imaginii; competențe vizuale; managementul colecțiilor digitale; design și realizare de expoziții științifice și culturale, iconografie;
 • Managementul cunoașterii și comunicării: științe cognitive; științele informației și comunicării;
 • Studiul globalizării și migrațiilor: relații industriale și corelarea învățării cu activitățile practice; sănătate și asistență socială; locuire și dezvoltare regională; securitate socială și drepturile omului; religie și comunicare inter-culturală; studii de gen și combaterea decalajelor generaționale
 • E-guvernanță și administrație: structuri tehnologice, sociale și politice în cadrul procesului de guvernanță; management inovativ pentru administrația publică și management IT&C.
 • Politici publice europene și studiul democarației: instituții UE; rolul UE pe plan global; studii despre democrație;

Competențe și abilități pentru consultanți, specialiști și experți INTERREG – SUERD, vizate în cadrul cursului:

 • acordarea sprijinului financiar pentru colaborări și parteneriate pe termen lung;
 • transmiterea experienței prin tehnici de peer-learning și schimburi de cadre de-a lungul Uniunii Europene;
 • furnizarea de consiliere și training prin platformele create sau emergente;
 • transformarea tangibilă a politicilor publice preconizate în acțiuni practice;
 • transferarea politicilor de dezvoltare bottom-up (de jos în sus) în stimulente pentru proiectele la nivel național;
 • împărtășirea de soluții pentru dezvoltare sustenabilă în vederea accelerării progreselor;
 • oferirea de tehnici de dezvoltare organizațională și profesională conform tehnicilor de ”învățare colaborativă”;
 • identificarea căilor de extindere a rețelelor și participării la rețele prin atragerea de noi parteneri, stakeholderi și sponsori la nivel UE;
 • suport pentru crearea unui profil internațional al organizației, prin cooperare cu organizații omologe și instituții UE;
 • modalități de inter-conectare cu inițiativele și platformele economice, sociale și de mediu în vederea entuziasmării comunităților.

Programe curente CIO-SUERD:

 • Cursuri online de medie durata
 • Sub egida Programului National Comun de Formare, cursurile online se vor desfasura in perioada iulie - octombrie 2018, iar evaluarea finală, pe baza unui test practic în scris, la distanță. Formular de Înscriere

 • Cooptarea stiintifica in cadrul Catedrei Internationale Onorifice "Jean Bart"
 • Desi cu titlu preponderent onorific, aceasta afiliere da posibilitatea implicarii viitoare in diverse programe de cooperare macro-regionala, precum si intre macro-regiunile pilot ale Uniunii Europene, inclusiv in cadrul prioritatii identificate de catre cei 14 Coordonatori Nationali SUERD privind promovarea si dezvoltarea unei filiere de tip "Studii Dunarene", care sa combine in mod fructuos componenta de cunoastere a culturii, istoriei si civilizatiei tarilor din Bazinul Dunarean cu aspectele mult mai practice referitoare la gestionarea proiectelor de dezvoltare/investitii din Regiunea UE a Dunarii. Mai multe informatii: ciosuerd@gmail.com


Module de specializare interdisciplinara
propuse de Catedra Internationala Onorifica SUERD

1. Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) - document cardinal pentru integrarea dezvoltarii Romaniei in context dunarean

(Modul destinat Promotorilor si Facilitatorilor SUERD)

 • Cadru general, obiective, cai de actiune si perspective.
 • Noul ciclu de programare si implementare 2014-2020. Surse si posibilitati de finantare europeana / internationala curente si de viitor.

2. Specificul Managementului de Proiect in contextul implementarii SUERD.

(Modul destinat Expertilor SUERD)

 • Intelegerea cadrului general si prezentarea modalitatilor de negociere si planificare strategica in contextul transpunerii exigentelor capitalului teritorial in regiunea Dunarii.
 • Domenii prioritare, axe tehnice si intrunirea standardelor unitare de project management.

3. Specificul comunicarii si activitatilor de networking si lobby in context SUERD

(Modul destinat Promotorilor, Facilitatorilor si Expertilor SUERD)

 • Sensibilizarea decidentilor in raport cu oportunitatile SUERD si cai de compatibilizare a agendelor publice in raport cu grupurile de interese economice si sociale din regiune.
 • Lobby-ul institutional in context transfrontalier si european, in special din unghiul de vedere al activarii consortiilor si platformelor de actiune SUERD.
 • Utilizarea Marketingului Social si a instrumentelor Social Media - continut, implicatii si consecinte pentru formarea unei autentice arene transparente de actiune in favoarea dezvoltarii regiunii Dunarii.

4. Gestionarea programelor și implementarea proiectelor INTERREG.

(Modul destinat Expertilor SUERD)

 • Tehnici de formare a parteneriatelor transnaționale.
 • Utilizarea modalităților de învățare colaborativă pentru dezvoltarea platformelor în cadrul INTERREG.
 • Tehnici de peer-learning în scopul împărtășirii cunoașterii acumulate.

Formare si selectare a Expertilor si Consultantilor in proiecte cu impact macro-regional dunarean


Startul programelor de finantare europeana pentru proiecte cu impact la nivelul intregii macro-regiuni a celor 14 state membre in cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) a fost deja dat.

O serie de noutati, printre care si necesitatea construirii in trepte a proiectelor, precum si atragerea unui mixt de finantari din cel putin trei surse diferite, pun la incercare si mai mult pe cei care isi propun sa depuna cereri de finantare, fie ca sunt din randul administratiei publice, al mediului academic sau al sectorului privat. Fara o cat mai concreta intelegere a schimbarilor si noilor criterii de evaluare pentru aceste proiecte, va fi insa dificil ca procesul de relansare economica si sociala sa cunoasca roadele scontate.

Cu toate acestea, Catedra Internationala Onorifica "Jean Bart" in sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii (CIO-SUERD), care deruleaza de trei ani proiectul educational in cooperare cu Academia Romana, fiind si partener al Asociatiei "Comunitati Locale Riverane Dunarii" (CLDR), a constatat ca la nivel national nu exista suficienta intelegere si promovare a conceptului de "proiecte integrate cu valoare adaugata dunareana". De aceea, pentru a veni in sprijinul autoritatilor publice, judetene si locale eligibile pentru aceste proiecte si a ajuta la obtinerea unui punctaj cat mai bun la evaluarea proiectelor, CIO-SUERD a lansat cursul online de tip post-universitar pentru Formarea Expertilor in Managementul Programelor de Finantare in cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii, continuand astfel campania nationala de selectare a expertilor, consultantilor si managerilor motivati sa se implice in aplicarea practica a Strategiei Dunarii in Romania.

Incepand cu luna ianuarie 2016, la nivel national, a fost declansat procesul de constituire si extindere a Retelei Nationale a Ofiterilor Dunareni, veriga de baza - initiata impreuna de Catedra Internatioanala Onorifica "Jean Bart" (CIO-SUERD), Comunitatile Locale Riverane Dunarii (CLDR) si Academia Romana prin Centrul de Biodiversitate - pentru a facilita formarea de consortii parteneriale si accesarea de fonduri europene pentru proiecte si investitii in toate cele patru domenii majore de interventie prevazute de Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD). In plus, in urma succesului primei sesiuni de formare, a fost declansat procesul de lobby institutional care sa permita institutionalizarea atributiilor "Ofiterului Dunarean" prin obtinerea sprijinului principalelor autoritati centrale cu relevanta in domeniu, inclusiv a Coordonatorului National SUERD - Ministerul Afacerilor Externe.

In acest sens, se vor desfasura, in sistem online, modulele Cursului online de medie durata de Formare a Expertilor in Managementul Programelor de Finantare in cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD). Cele trei module ale cursului pun accentul pe formarea competentelor legate de implementarea viziunii strategice pentru Macro-Regiunea din care Romania face parte, pe redactarea in stil european a proiectelor, pe furnizarea de modele si bune practici in favoarea accentuarii componentei integrative a afacerilor si proiectelor la scara dunareana. Participantii primesc, in urma unei evaluari practice finale, Certificat de Absolvire cu anexa detaliata a modulelor si modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internationala Onorifica "Jean Bart" in sprijinul SUERD - coordonata de EUROLINK-Casa Europei - in parteneriat Centrul de Biodiversitate "Acad. David DAVIDESCU" al Academiei Romane, institutie de invatamant care alaturi de Ministerul Educatiei este abilitata prin lege sa organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Precedentele sesiuni, organizate incepand cu anul 2012, au fost deja absolvite in diverse centre universitare din tara de un numar de peste 550 de persoane care au devenit promotori, facilitatori, specialisti si experti ai Strategiei Dunarii.


Transpunerea Strategiei Dunarii are nevoie de consultanti si experti romani


Odata cu instalarea noii Comisii Europene si a noului buget UE, au aparut si multe schimbari privind accesul la programe si surse de finantare pana in 2020! Simplificari majore, finantari cu montaj complex, provocari pe masura ...

Pentru a inlesni o integrativitate sporita a impactului interventiilor din Europa, banii europeni se vor orienta tintit pe relansarea a catorva macro-regiuni desemnate prin strategii proprii: Baltica, Dunareana, Central Europeana (Carpatica) si Adriatica. Romania, cu toate judetele sale, face parte, dupa cum se cunoaste, din grupul celor 14 State Membre SUERD, iar prioritizarea si selectarea proiectelor majore prioritare se va face direct dinspre Bruxelles si Viena, in principal. Tocmai de aceea, a fost fondata Asociatia CLDR Romania, oficializata juridic la sediul si cu sprijinul Academiei Romane prin Centrul de Biodiversitate care gazduieste, ca Partener Institutional, Catedra Internationala Onorifica "JEAN BART". Asociatia CLDR grupeaza deja de la infiintare primele 27 localitati, universitati, institute de cercetare si organizatii nationale ale societatii civile cu vocatia expresa a cooperarii extinse la scara proiectelor macro-regionale dunarene.

In prezent, Asociatia CLDR Romania se bucura deja de sprijinul personal al Coordonatorului Consiliului Oraselor si Regiunilor Dunarii, Dl Peter LANGER, Presedinte al Academiei Europene a Dunarii, si declanseaza un Program National Comun de Formare de tip post universitar in parteneriat cu Academia Romana, singura institutie abilitata in afara MEC sa desfasoare asemenea cursuri, pentru a putea ridica expertiza interna la un nivel mai inalt si a pregati pe toti consultantii, expertii, specialistii sau managerii motivati sa extinda catre zona riverana proiectelor de dezvoltare economica, stiintifica, de inovare sociala, turism sau culturale. Doar trecand prin aceast prim stagiu de informare, constientizare, mobilizare si consultare, exista sanse reale pentru a forma consortii puternice si a reusi sa atragem de la Bruxelles si din terte surse fondurile care ne lipsesc pe plan intern sau care se dovedesc prea impovarate birocratic pentru a putea fi folosite in timp util de beneficiari.

Concentrarea curriculei va fi pe cei 4 mari piloni ai Strategiei - conectivitate - infrastructura, patrimoniu cultural-turism si mediu-combaterea riscurilor climatice -, dar prin formatul colaborativ decis, on-line si prin sesiuni periodice live, vor fi vizate atat schimbarile de continut care se refera la impactul si valoarea adaugata la nivel macro-regional, cat si stilul de lucru in noul cadru desemnat prin Regiuni Specializate SMART, "European Partnerships", parteneriate public- private extinse, aderarea la Crupurile de Cooperare Economica Europeana (GCEC) precum si prin clusterele danubiene inregistrate la Axa Prioritara de Competitivitate gestionata de Guvernul Baden Wurttemberg etc.

Evaluarea finala va consta intr-un exercitiu de simulare privind realizarea unei analize situationale, constituirea unui consortiu de parteneri si formularea unei schite de proiect major prioritar, pe baza competentelor acumulate in timpul cursului si a prezentarii unui set de bune practici SUERD.

Coordonatorul Stiintific principal al Catedrei Internationale Onorifice "JEAN BART" din partea Academiei Romane este Prof. Univ. Dr., Ing., Dr. HC, Prof. HC Alexandru T. BOGDAN - Membru Corespondent al Academiei Romane, Directorul Centrului de Biodiversitate "Acad. David Davidescu". Printre consultantii stiintifici mentionam: Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU - Institutul de Economie Mondiala al Academiei Romane; Lector univ. dr. Gabriela DAVID - Universitatea de Vest "Vasile Goldis"; Prof. Asoc. Dr. Iolanda MIHALACHE - Presedintele Asociatiei PartNET; Dr. Georgeta GHETE DANAU - Presedintele Asociatiei Profesionale a Formarii in Administratia Publica Locala (CINAQ); Jamil BENABDALLAH, Consultant, Detente Consultants; KMC Octavian SERBAN, MBA - Presedintele Knowledge Management Institute Romania/Knomacons; Prof. Sever AVRAM, Senior Consultant Relatii Publice si Lobby Institutional, Presedinte Executiv al Asociatiei CLDR.Programe curente CIO-SUERD:

Cursuri online CIO-SUERD inovare Urbana

Programul National Comun de Formare

Curs online pentru formarea
Expertilor Europeni in Dezvoltare si Inovare Urbana

INSCRIERI DESCHISE

      Curs DPO

Curs DPO - Ofiter Protectie Date cu Caracter Personal

Instruire cu privire la prevederile si implicarile legislative (GDPR) – abordare, aliniere, implementare, monitorizare
INSCRIERI DESCHISE


      Curs Bioeconomie

Programul National Comun de Formare

Managementul Bioeconomiei, Inovarii si Guvernantei
Perioada: iulie - octombrie 2018.
INSCRIERI DESCHISE

      CIO-SUERD

Programul National Comun de Formare

Curs online pentru Formarea
Ofiterilor si Comisarilor Dunareni

INSCRIERI DESCHISEContact:

Catedra Internationala Onorifica SUERD
Secretariat Tehnic - c/o EUROLINK-Casa Europei
Tel./fax: 021.2304997; mobil: 0723699857
E-mail: info@houseofeurope.ro